Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Kolegium UMCS w Biłgoraju
List intencyjny
Szanowni Państwo !
Mieszkańcy Powiatu Biłgorajskiego !

We wrześniu 1999 r. przedstawiciele władz powiatu i miasta wystąpili do władz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z wnioskiem o utworzenie w Biłgoraju państwowej szkoły wyższej. Pozytywna odpowiedź i przychylne stanowisko JM Rektora i Senatu uczelni sprawiły, iż Powiat Biłgorajski i Miasto Biłgoraj stanęły przed niepowtarzalną szansą utworzenia państwowej szkoły wyższej Kolegium w Biłgoraju UMCS w Lublinie. Będzie to dopiero drugie po Białej Podlaskiej Kolegium UMCS w woj. Lubelskim. Kolegium UMCS w Biłgoraju rozpocznie działalność już od października 2000 r. Aktualnie trwa rekrutacja na pięciu kierunkach studiów: trzech wieczorowych oraz dwóch zaocznych oraz Podyplomowego Studium Ekonomicznego. Tak ambitne zadanie, adekwatne do oczekiwań i potrzeb naszej młodzieży wymaga znacznych nakładów finansowych i wspólnego działania.

Start Uczelni Biłgorajskiej zależy nie tylko od UMCS. Uniwersytet nie jest w stanie sam udźwignąć, w tak krótkim czasie i tak rozległym zakresie, kosztów związanych z przygotowaniem bazy materialnej, w tym pomieszczeń wykładowych, pracowni komputerowych, laboratoriów językowych, biblioteki, doborem kadry naukowej, zakwaterowaniem studentów i pracowników naukowych. Dlatego też warunkiem utworzenia Kolegium UMCS w Biłgoraju było zapewnienie . przez nas odpowiedniej bazy materialnej.

W tym celu Rada Powiatu przekazała na potrzeby Kolegium UMCS w Biłgoraju budynek internatu LO im. ONZ wraz z działką ok. 0,5 ha o łącznej wartości ok. 200 tys. zł oraz 107 tys. zł w gotówce, tj. 1 zł od statystycznego mieszkańca powiatu z przeznaczeniem na remont i adaptację budynku. Władze samorządowe miast i gmin zadeklarowały po 10 zł od mieszkańca miasta lub gminy. Miasto Biłgoraj ponadto przekazało 4 mieszkania w celu przekwaterowania mieszkańców internatu. Wsparcia udzielają już niektóre instytucje, samorządy, właściciele firm i osoby prywatne np. "AMBRA" S.A., BLACK RED WHITE, Bank PKO S.A., gmina Aleksandrów, Miasto Biłgoraj, Starostwo Powiatowe.

Jest to jednak niewystarczające. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie historycznej inicjatywy utworzenia wyższej uczelni w Biłgoraju. Wykorzystajmy dziejową szansę zapewnienia możliwości zdobycia wyższego wykształcenia przez młodzież, która z powodów finansowych nie jest w stanie kształcić się poza miejscem swojego zamieszkania. W Kolegium UMCS studiować będzie także młodzież spoza powiatu. Wykorzystajmy szansę wzrostu rangi naszego miasta i powiatu dzięki współpracy z tak renomowaną uczelnią jaką jest UMCS.

Przyszłością Polski są ludzie wszechstronnie wykształceni, zdolni sprostać wyzwaniom XXI wieku. Uniwersytet w Biłgoraju jest szansą przyśpieszonego rozwoju gospodarczego Ziemi Biłgorajskiej, a tym samym podwyższenia poziomu życia naszej społeczności. Uniwersytet to nasza przepustka do XXI wieku.

Zwracamy się więc z prośbą do osób prowadzących działalność gospodarczą, zakład pracy, instytucji i organizacji społecznych, stowarzyszeń i mieszkańców o współuczestnictwo w realizacji wielkiej idei jaką jest państwowa wyższa uczelnia w Biłgoraju. Potrzebne jest wsparcie:. finansowe każdą, nawet najmniejszą, kwotą i wpłatą na konto: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Kolegium w Biłgoraju

Bank PKO S.A. I O/Biłgoraj 10701757-60684-2221-0100

Mile widzimy również, wszelkie inne formy pomocy rzeczowej.

Jednocześnie informujemy, że dla darczyńców została założona "ZŁOTA KSIĘGA". Lista darczyńców prezentowana będzie w rozlicznych wystąpieniach i informacjach publicznych. Darczyńcy na rzecz Uniwersytetu zostaną zaproszeni także na uroczystą I Inaugurację roku akademickiego 2000/2001 Kolegium UMCS w Biłgoraju. Mamy nadzieję, że Uniwersytet w Biłgoraju zapoczątkuje tworzenie biłgorajskiego środowiska naukowego. Przewidujemy również wydawanie od IV kwartału 2000 Biłgorajskiego Kwartalnika o charakterze Naukowo - Samorządowym.

Szanowni Państwo !

Mieszkańcy Ziemi Biłgorajskiej zawsze słynęli z zaangażowania i ofiarności. Mamy nadzieję i przekonanie, że tak będzie również przy działaniach na rzecz tworzenia i rozwoju UMCS w Biłgoraju. Powstanie Uniwersytetu w Biłgoraju w roku Milenijnym będzie Naszym Wspólnym sukcesem.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Kolegium UMCS w Biłgoraju przy ul. "Wira" Bartoszewskiego 10, tel./fax (084) 686 23 11.

Z poważaniem

Przewodniczący Społecznej Rady Patronackiej Kolegium UMCS w Biłgoraju
dr hab. Jerzy Markiewicz

Pełnomocnik UMCS ds. organizacji Kolegium w Biłgoraju
mgr Zygmunt Dechnik

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: