Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Kolegium UMCS w Biłgoraju
Informacja o studiach (2000 r.)
Studia wieczorowe

Informatyka
 • koszt: 2000 zł za semestr 1
 • warunki przyjęcia: egzamin testowy z matematyki
 • egzamin 11 września 2000 r.
 • dokumenty należy składać do 31 sierpnia 2000 r. w siedzibie Kolegium
 • Filologia germańska

 • koszt: 1500 zł za semestr
 • warunki przyjęcia: egzamin testowy z jęz. niemieckiego i języka polskiego
 • egzamin odbędzie się 4 września 2000 r.
 • dokumenty należy składać do 31 sierpnia 2000 r. w siedzibie Kolegium
 • Kulturoznawstwo

 • koszt :1500 zł za semestr
 • warunki przyjęcia: rozmowa kwalifikacyjna - rozmowa odbędzie się 4 września 2000 r.
 • dokumenty należy składać do 31 sierpnia 2000 r. w siedzibie Kolegium

 • Studia zaoczne

  Historia

 • koszt: 1100 zł za semestr
 • warunki przyjęcia: zapisy według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc zapisy do 31 sierpnia 2000 r. w siedzibie Kolegium
 • Filologia polska z logopedią

 • koszt: 1100 zł za semestr
 • warunki przyjęcia: zapisy według kolejności zgłoszeń do wyczerp zapisy od 1 do 8 września 2000 r. w siedzibie Kolegium
 • Kandydatów przed przystąpieniem do czynności kwalifikacyjnych obowiązuje rekrutacyjna w wysokości 65 zł oraz wpisowe w wysokości 135 zł (w wypadku nie zakwalifikowania na studia, wpisowe podlega zwrotowi). Po ukończeniu studiów licencjackich w Kolegium w Biłgoraju studenci mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

  ©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: