Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Kolegium UMCS w Biłgoraju
O Kolegium UMCS w Biłgoraju
Zygmunt Dechnik - Przewodniczący Rady Powiatu, Pełnomocnik UMCS ds. organizacji Kolegium w Biłgoraju:

Nasze zadanie to przygotowanie bazy materialnej do potrzeb UMCS. Bazą, jak wiadomo, jest budynek byłego internatu liceum ogólnokształcącego, przy ul. Wira Bartoszewskiego 10. Aktualnie (wypowiedź z 31.08.br.) trwają prace adaptacyjno-remontowe. Baza materialna do potrzeb dydaktyki to 9 sal wykładowych i pracownia komputerowa oraz 2 aule. W pomieszczeniach Kolegium będzie możliwość zakwaterowania studentów studiów wieczorowych i zaocznych oraz Podyplomowego Studium Zarządzania, kierunek: kierowanie placówką oświatową. Do 18 września trwa dodatkowa rekrutacja na wszystkich kierunkach. Według stanu na 1 września zakwalifikowaliśmy 164 studentów, spodziewamy się, że na wszystkich kierunkach liczba studentów przekroczy 200. Celem dalszego rozwoju Kolegium jest wprowadzenie studiów magisterskich i poszerzenie oferty programowej o 1 - 2 kierunki rocznie zgodnie z potrzebami rynku pracy, możliwości uczelni i przy spełnieniu wszystkich uwarunkowań.

Baza jest wystarczająca i spełnia wymogi do kształcenia na poziomie licencjackim, jest też możliwość rozbudowy, gdyż otrzymaliśmy działkę 1 ha i dodatkowo mamy do dyspozycji 30 arów do dalszej zabudowy. Bardzo ważne jest dla nas poparcie społeczne i konkretne. wsparcie , finansowe ze strony sponsorów zarówno osób prywatnych jak też firm i instytucji. To poparcie w Biłgoraju mamy, przykładem jest tu "AMBRA", która przekazała 50 tys. zł, BLACK RED WHITE deklaruje zabezpieczenie potrzeb Kolegium w zakresie swoich wyrobów, POLSKONE zadeklarowało 20 tys. zł, MONTEX zadeklarował 30 tys. zł, i tak dalej. Jedna z osób prywatnych przekazała nam 800 zł. Staramy się rozmawiać ze wszystkimi, którzy mogą nas wesprzeć i nigdzie nie spotykamy się z odmową. Oczywiście, istotny jest udział samorządów miasta i powiatu w tworzeniu Kolegium. Powiat przekazał w gotówce 107 tys. zł zgodnie z przyjętą deklaracją - po złotówce od każdego mieszkańca.

Podobnie zadeklarowały gminy, jednak tu komplikuje sprawę kryzys finansowy, powstały w wyniku błędów byłego ministra oświaty Hadkego, spowodowany wynagrodzeniami nauczycieli co zmniejsza pomoc ze strony gmin. Mimo to gmina Tarnogród zadeklarowała 20 tys. zł., gmina Księżpol - 20 tys. zł, gmina Łukowa 10 tys. zł, są też dalsze deklaracje. Dowodzi to, że inicjatywa powołania Kolegium UMCS w Biłgoraju ma poparcie społeczeństwa i władz samorządowych. Uważam, że to poparcie wywodzi się stad, że Kolegium stwarza możliwość zdobycia wyższego wykształcenia dla młodzieży niezamożnej, kiedy koszty utrzymania i studiów w Biłgoraju są nieporównywalnie niższe niż w Lublinie i to głównie zdecydowało, o naszych staraniach w celu utworzenia Kolegium UMCS w Biłgoraju. Jest to wielka szansa dla młodzieży Ziemi Biłgorajskiej.

Wyrazem pomocy społeczeństwa w organizacji Kolegium było powstanie Społecznej Rady Patronackiej. Rada ta powstała 6 czerwca br. wraz z podpisaniem aktu darowizny terenu i budynku dla UMCS. Celem Społecznej Rady Patronackiej jest pomoc w nadaniu kształtu Kolegium w zakresie oferty kształceniowej, kierunków rozwoju, perspektyw, rozwiązywaniu codziennych problemów finansowych i oczywiście pomoc przy uzyskiwaniu dalszego poparcia społecznego na rzecz Kolegium. Przewodniczącym Rady został dr hab. Jerzy Markiewicz, którego osoba początkuje niejako tworzenie w Biłgoraju środowiska naukowego. W skład Rady wchodzą przedstawiciele różnych środowisk: samorządowcy , przedsiębiorcy, działacze społeczni, jest to szesnastoosobowy skład reprezentujący społeczeństwo Ziemi Biłgorajskiej.

Kolegium otwiera swoje podwoje w październiku br. konkretnie 6 października o godz. 11.00 odbędzie się pierwsza, historyczna dla Biłgoraja, inauguracja roku akademickiego.

Stefan Oleszczak - Burmistrz Biłgoraja, członek Społecznej Rady Patronackiej Kolegium UMCS

Utworzenie Kolegium UMCS w Biłgoraju to bardzo ważna okoliczność nie tylko dla miasta ale też całej Ziemi Biłgorajskiej. Biłgoraj jako siedziba Kolegium oznacza, że tu będzie się rozwijało życie akademickie, spotkania z profesorami, odczyty, konferencje i sympozja naukowe i nie tylko związane z samym nauczaniem. To również oznacza awans miasta i jest ważną okolicznością dla promocji Biłgoraja. To przyjemność być burmistrzem miasta, które ma renomowaną, uczelnię o którą zabiegaliśmy właśnie UMCS, uniwersytet z dużymi tradycjami i z pełną drożnością dla ośrodków zamiejscowych, gwarantującą możliwość ukończenia studiów również magisterskich. Mam nadzieję, że w przyszłości studia magisterskie powstaną też w Biłgoraju.

Pamiętamy, że utworzenie Kolegium było możliwe za sprawą naszych rodaków z UMCS, a szczególnie pro f. Stanisława Grabiasa, za co bardzo dziękuję.

Z pewnością data 6 października 2000 - dzień pierwszej inauguracji roku akademickiego w Biłgoraju otworzy nową kartę w historii miasta.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: