Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Historia
Dzieje Biłgoraja

autorzy: Jerzy Markiewicz, Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski

W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ (1578-1795)
Narodziny miasta
Przyczyny lokalizacji
Adam Gorajski - założyciel miasta
Lokacja Biłgoraja
Zakończenie lokacji
Nazwa miasta
Herb

Dzieje Biłgoraja w XVII-XVIII w.
Właściciele
Układ przestrzenny miasta
Ludność
Życie gospodarczo- społeczne
Ustrój miasta
Skarbowość miejska, podatki, świadczenia na rzecz właścicieli
Kultura i oświata
Miasto w czasie wojen drugiej połowy XVII w i początku XVIII w.
Uwagi końcowe

W LATACH ZABORÓW (1795-1918)
Wstęp
Obraz miasta
Ustrój i gospodarka finansowa
Ludność
Dole i niedole sitarzy biłgorajskich
Rola handlowa miasta
Udział miasta w wydarzeniach dziejowych

DZIEJE NAJNOWSZE I WSPÓŁCZESNE (1918-1978)
Po odzyskaniu niepodległości
Wojna, okupacja i ruch oporu

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: