Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Historia
Właściciele Biłgoraja

Jan Nepomucen Eryk Potocki herbu Pilawa

Jan Nepomucen Eryk Potocki urodził się w 1761 roku jako siódme, najmłodsze dziecko Marainny i Eustachego Potockich. W roku 1768 po krótkiej chorbie umiera mu matka, a niespełna dwa miesiące później ojciec. Małoletnimi dziećmi zaopiekowała się ich ciotka, Katarzyna z Potockich Kossakowa, żona Stanisława Kossakowskiego, kasztelana kamińskiego. Była to bardzo przedsiębiorcza i energiczna kobieta. Zaopiekowała się również majatkiem młodych Potckich przez ponad 10 lat. Dzięki jej zapisom dowiadujemy się, iż w tym czasie Biłgoraj przynosił około 35 tysięcy złotych dochodu rocznie. 

W dniu 25 maja 1779 roku w Radzyniu dokonano podziału dóbr pozostałych po Mariannie i Eustachym Potockich. Dobra Biłgorajskie wraz z miastem Biłgoraj otrzymał najmłodszy z rodzeństwa Jan Nepomucen Eryk Potocki. Otrzymał również starostwo brzostowskie. W październiku tego roku potwierdził on w Warszawie dotychczasowe prawa i przywileje miasta Biłgoraja.

Wiadomo, że Jan Potcki przebywał w Biłgoraju, między innymi w dniu 5 października 1781 roku kiedy to na "zamku" wystawił dokument, który rozstrzygał spory pomiędzy chrześcijńskimi a żydowskimi mieszkańcami Biłgoraja dotyczące szarwarków, czyli obowiązkowych świadczeń na rzec miasta. Odtąd prace te miały być prowadzone przez ludzi najemnych, a na ich opłacenie Potocki rozkazał utworzyć odpowiedni fundusz ze składek mieszczan.
Myślę, że warto w tym miejscu przypomnieć ten krótki dokument:
"Biłgoraj, zamek, 5 października 1781 roku.
Jan z Złotego Potoka Potocki na Szczucynie, Biłgoraiu y Sernikach Dziedzic, Starosta Brzostowski, Rotmistrz Kawalerii Narodowej
Ponieważ tak Miasto Biłgray, to iest Chrześcianie, iako y Żydzi wszyscy...

Jan Potocki poświęcił się przede wszyskim służbie wojskowej w stopniu rotmistrza kawalerii narodwej, jak również polityce. Aktywne zaangażowanie w problemy polityczne kraju nadszarpnęło jego fortunę. Część dóbr zmuszony był sprzedać, inne przeszły w ręce wierzycieli. Może własnie ażeby uchronić przed nimi Biłgoraj, w dniu 3 lipca 1786 roku w Warszawie Jan Potocki zrezygnował z miasta na rzecz swojego starszego brata - Stanisława Kostki Potockiego, co potwierdził król Stanisław August.
Jan Nepomucen Eryk Potocki zmarł w 1815 roku.

Tomasz Brytan

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: