Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Kultura
"Kumie na gościnę cię spraszam" - O zachowaniach biesiadnych na Roztoczu

Rozdział IV - Zamknięcie rozważań.
Miejsce biesiady w życiu społeczności wiejskiej


Biesiada i wysiłki jej towarzyszące angażowały i angażują na Roztoczu sporą część wiejskiej społeczności. Biesiada integruje mieszkańców wioski, zacieśnia i podtrzymuje więzy ich łączące. Pozwala spotkać się rozproszonej rodzinie, umożliwia włączenie znajomych z pracy i ze szkoły do kręgu osób bliskich.

Gościna odgrywa też rolę ludyczną. Jest jedną z najpopularniejszych form wiejskich rozrywek. Biesiada umożliwia wyrwanie się z nurzącego rytmu rolniczej pracy. Idzie się na nią by się rozerwać, pobawić, zapomnieć o kłopotach codzienności.

Pełni też gościna rolę komunikacyjną. Jest polem informacyjnego przekazu. Następuje wówczas wymiana informacji między uczestnikami gościny. Pojawia się także komunikat o możliwościach finansowych organizatora, o jego intencjach. Pełni więc przez to gościna funkcję reprezentacyjną.

Wspomnieć również należy o roli ekonomicznej biesiady. Gościna jest przedsięwzięciem absorbującym spore nakłady finansowe. Jest czynnikiem pobudzającym aktywność, mającą na celu zdobycie dodatkowych funduszy. Wiąże się z nią ograniczenie wydatków, wyrzeczenia, angażowanie pomocy. Wszystkie te zabiegi upodabniają ją do przedsięwzięcia czy nawet inwestycji ekonomicznej.

Jest też biesiada czynnikiem stratyfikującym wiejską społeczność. Duże znaczenie miała w tym względzie w przeszłości, kiedy znalezienie się wśród gości i dobre miejsce przy stole bywa ważną nobilitacją gościa.

W przeszłości (przedwojennej) była też biesiada swoistą kompensacją uciążliwości dnia codziennego. Dawała okazję do skorzystania z dobrodziejstw życia towarzyskiego, ale także możliwością zrekompensowania sobie braków społecznej akceptacji i codziennych niedoborów żywności. Biesiada była więc możliwościa "nasycenia" się towarzystwem i jadłem.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: