Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Kultura
Młodzieżowy Dom Kultury
Nadstawna 56a
23-400 Biłgoraj
tel. 084/6862038
mdktv0@polbox.com

ElfyMłodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju działa od 1990 roku. Prowadzi działalność w różnych formach edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Obecnie w MDK bierze udział w zajęciach ok. 650 wychowanków. Dużym zainteresowaniem cieszą się pracownie plastyczne, muzyczne, taneczne i telewizyjne. Dzieci i młodzież biorą udział w licznych imprezach organizowanych przez naszą placówkę,
a także uczestniczymy w miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach i festiwalach, konkursach plastycznych i turniejach tanecznych. Współpracujemy z rodzicami, organizacjami młodzieżowymi i wszystkimi szkołami naszego miasta.

LollipopChór "Misiaczki" - wprowadza najmłodsze dzieci w świat śpiewu. Należy do "najcieplej" przyjmowanych przez publiczność zespołów. Uczestnikami są dzieci z przedszkoli i początkowych klas szkół podstawowych. Opiekunem zespołu jest Pan Wiesław Zając.

Zespół wokalny "Łada" i Studio Piosenki - dziewczęta ze szkół średnich biorą udział w zajęciach pozwalających odpowiednio ustawić głos a później osiągają swoje pierwsze sukcesy na wielu scenach i estradach w kraju. Opiekunem zespołu jest Pani Wiesława Książek.

ModaPracownie plastyczne - zajęcia odbywają się w grupach. Uczestniczące w nich dzieci i młodzież poznają techniki plastyczne z rysunku, malarstwa, grafiki oraz ceramiki. W ramach zajęć organizowane są corocznie wyjazdy w plener. Opiekunkami grup są Panie: Izabela Przybyłek i Irena Zając.

Zespół mody młodzieżowej "Karina" - grupa dziewcząt zainteresowanych modą projektuje, szyje i prezentuje podczas pokazów swoje kreacje. Grupą opiekuje się Pani Irena Zając.

SitareczkaKlub Tańca Towarzyskiego "Impuls"- skupia dzieci i młodzież zainteresowaną nauką tańców towarzyskich: standartowych i latynoamerykańskich. Najbardziej wytrwali uczestniczą w pokazach i wyjazdach na turnieje. Opiekunem zespołu jest Pani Urszula Demucha.

Zespoły Tańca owoczesnego, disco i ludowego - pozwalają wychowankom realizować własne wyobrażenia taneczne ale również uczą poszanowania tradycji narodowych. Opiekunkami grup są Panie: Edyta Buczek i Imgrida Sokołowska.

Zespół rockowyZespoły "Telewizji Młodych" - to nie tylko zabawa w telewizję, to nauka jak zostać dziennikarzem, operatorem kamery, reporterem a może prezenterem TV. Opiekun Pan Artur Brożko.

Przygotował: Artur Brożko

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: