Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Kultura
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu
Koło Terenowe w Biłgoraju
Ośrodek
Koło Terenowe Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Biłgoraju powstało w 1992 r. Głównym celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dziecioom niepełnosprawnym i ich rodzinom, przełamywanie skutków niepełnosprawności, likwidowanie barier zarówno architektonicznych jak i psychicznych, dążenie do adaptacji, zrozumienia i integracji osób niepełnosprawnych w społeczności ludzi zdrowych.

W 1993 roku stowarzyszenie przy dużej pomocy Urzędu Miasta, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, otworzyło Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych.

W ośrodku prowadzone są zajęcia z zakresu rehabilitacji leczniczej, terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej oraz społecznej edukacji, hipoterapii i specjalistycznej opieki medycznej w ramach działu pobytudziennego codziennie w godzi 7.30 - 15.30 oraz ambulatorium rehabilitacyjnego czynnego codziennie w godz. 15.30 - 20.00.


Opieką ośrodka objętych jest ponad 180 dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności z terenu powiatu biłgorajskiego, janowskiego i niżańskiego.

Ważną formą rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych są wycieczki krajoznawcze, ogniska, kuligi, zawody sportowe oraz różne imprezy integracyjne.

Warsztat


W 1999 roku stowarzyszenie przy dużej pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Miasta Biłgoraja utworzyło Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych niepełnosprawnych, który funkcjonuje od 1 września 1999 roku.

W warsztacie prowadzone są takie formy terapii jak:

 • terapia poprzez pracę
 • rehabilitacja lecznicza
 • zawodowa i społeczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna
 • opieka medyczna

Zajęcia odbywają się w 9 następujących pracowniach:

 • poligraficzna
 • stolarska
 • rękodzieła artystycznego
 • pralnia-magiel
 • środowiskowo-przyrodnicza
 • animacji kulturalnej
 • wikliniarska
 • gospodarstwa domowego
 • plastyczna

W zajęciach warsztatu uczestniczy 45 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu biłgorajskiego.
Stowarzyszenie jest również organizatorem wielu imprez dla dzieci, czynnie uczestniczy w promowaniu wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnowartościowego i pełnoprawnego czŁonka społeczeństwa.

Za swoją działalność stowarzyszenie zostało wyróżnione w organizowanym przez kancelarię premiera konkursie "Pro Publico Bono" za najlepszą inicjatywę obywatelską w ciągu ostatnich dziesięciu lat istnienia nowej Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenie wyróżnienia odbyło się 11 listopada w Krakowie w dniu Święta Niepodległości. Dokonane zostało przez premiera Jerzego Buzka oraz Kapitułę Fundacji w osobach Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz profesora Aleksandra Zolla.

W konkursie brało udział ponad 140 inicjatyw obywatelskich z czego 10 zostało wyróżnionych.


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu
Koło Terenowe w Biłgoraju

ul.Sienkiewicza 15
23-400 Biłgoraj
tel./fax. (0-84) 686-51-42

PKO BP o/Biłgoraj nr. 10205385-607531-270-1

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: