Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Kultura
Strój biłgorajsko-tarnogrodzki
ATLAS POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH
Małopolska część V zeszyt 8

Barbara Kaznowska - Jarecka
Wstęp
I. Obecny stan stroju
II. Historyczny rozwój stroju
III. Zasięg stroju
IV. Ogólny opis stroju męskiego
V. Szczegółowy opis stroju męskiego
VI. Ogólny opis stroju kobiecego
VII. Szczegółowy opis stroju kobiecego
VIII. Wytwórcy i materiały
IX. Zdobnictwo, hafty, szamerunki, aplikacje
X. Higiena i przechowywanie odzieży
XI. Charakterystyka źródeł
Przypisy
Bibliografia
Zasięg ubioru
©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: