Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Kultura
Strój biłgorajsko-tarnogrodzki
Zasięg stroju biłgorajsko-tarnogrodzkiego

Ryc. 57. Mapa I. Zasięg ubioru biłgorajsko-tarnogrodzkiego, jego ważniejszych elementów
-.-.-.- zasięg brązowej sukmany samodziałowej, noszonej przez kobiety i mężczyzn;
....... zasięg haftu o ściegu łańcuszkowym o dominującym motywie spirali;
- - - - południowa granica zasięgu czapki gamerki.
W kartonie przedstawiono zasięg ubioru na tle granic całej Polski.

Graf. wyk. Krystyna Woźnińska, 1958.

Mapa II. Zasięg ubioru biłgorajsko-tarnogrodzkiego na tle fizjografii terenu.

Miejscowości oznaczone wewnątrze linii granicznej oznaczają osady, w których przeprowadzono badania terenowe. Graf. wyk. Krystyna Woźnińska. 1958.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: