Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Okolice
Gmina Józefów

Artykuł z "Zamojskiej Gazety Rolniczej" nr 6 czerwiec 1999

Gmina i Miasto Józefów zajmuje powierzchnię 124km2 w tym miasto 5km2 Około 49% powierzchni gminy pokrywają obszary leśne. Gmina i miasto składa się z: 1 miasta i 16 miejscowości podzielonych na 15 sołectw. Na obszarze gminy i miasta zamieszkuje 7,938 osób co oznacza, że gęstość zaludnienia wynosi : 64 osoby na km2 W mieście mieszka 2,741 osób - 35% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w rolnictwie, z której utrzymuje się znaczna część ludności.

Rolnictwo
Przeciętna powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi 5 ha użytków. W strukturze upraw dominują zboża i ziemniaki, oraz niektóre uprawy przemysłowe - tytoń. Co czwar-te gospodarstwo wyposażone jest w sprzęt rolniczy (ciągnik itp.). Za wyjątkiem Czarnego Lasu każde gospodarstwo posiada wodociąg, a korzysta z wodociągu zbiorowego 85% gospodarstw.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Gospodarka mieszkaniowa w mieście i na obszarach wiejskich jest zróżnicowana. W mieście na ogólną liczbę 579 mieszkań, 84% to mieszkania prywatne. Na terenach wiejskich jest 1.210 mieszkań, w tym 92% to mieszkania prywatne. Gmina zwodociągowana jest w 99%, w wodociąg wyposażonych jest 91 % mieszkań, a w mieście 95% mieszkań.
Sieć kanalizacyjna długości 5 km oraz oczyszczalnia ścieków funkcjonują w Długim Kącie. Do sieci podłączone są zabudowania Samsonówki i osiedla "Prefabet". Szkoła Majdan Nep.
Sieć gazową o dł. 66 500km wraz z przyłączeniami 1076 posiada miasto oraz wsie za wyjątkiem miejscowości: Tamowola, Brzeziny, Górecko St., Majdan Kasztelański.
Sieć telefoniczną posiadają prawie wszystkie miejscowości . Na dzień dzisiejszy podłączono 1370 abonentów. W trakcie budowy jest sieć w miejscowości:
Szopowe, Stanisławów, Gómiki, Czarny las.

Działalność gospodarcza i handlowa
Działalność gospodarczą prowadzą niżej wymienione zakłady:
Spółdzielczy Zakład Gospodarczy K.R. w Józefowie, Nadleśnictwo, Zakład Remontowo - Budowlany w Józefowie oraz Przedsiębiorstwo Materiałów Budowlanych "Prefabet" Spółka z.o.o Długi Kąt. Ponadto na terenie gminy i miasta działalność prowadzi 199 podmiotów gospodarczych specjalizujących się w: transporcie, szklarstwie, stolarstwie, mechanika pojazdowa, napraw RTV, młynarstwie oraz handel detaliczny, hurtowy, okrężny. W mieście znajduje się 131 podmiotów gospodarczych - wieś 68 podmiotów. W mieście istnieją 3 punkty gastronomiczne, na wsi 1 punkt w miejscowości "Prefabet" Długi Kąt. Miasto posiada urządzone targowisko oraz 2 stacje paliw.

Komunikacja i transport
Na terenie gminy i miasta Józe-fów jest 103.350 mb. dróg zakwalifikowanych do kategorii dróg powiatowych, wojewódzkich, gminnych i miejskich:
drogi wojewódzkie 30.500 mb, asfaltowe, stan techniczny dobry drogi powiatowe 37.200 mb, asfaltowe, stan techniczny dobry drogi miejskie 11.450 mb, asfaltowe, stan techniczny dobry pozostałe to drogi gminne o różnym stanie technicznym.
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa PKP jest to szlak kolejowy relacji Zwierzyniec - Bełżec - 8.2km. Stacje osobowo towarowe w miejscowości Józefów Roztoczański i Długi Kąt.

Oświata i wychowanie
Na tym terenie jest 5 szkół podstawowych, liceum ogólnokształcące oraz 2 przedszkola samorządowe. Stan bazy lokalowej szkolnictwa jest zadawalający.

Zdrowie i opieka społeczna
Na terenie miasta i gminy działa apteka prywatna. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Józefowie zatrudniający 5 lekarzy i w Długim Kącie zatrudniający 2 lekarzy. W ramach opieki społecznej prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Józefowie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Długim Kącie.

Kultura i turystyka
Sieć placówek kultury tworzą:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Józefowie oraz biblioteka, która znajduje się w wyremontowanej "Synagodze" i punkt biblioteczny w Stanisławowie. Ponadto kulturę wzbogacają obiekty sakralne jak kościoły w Józefowie, Górecku Kościelnym, Stanisławowie, Długim Kącie i Majdanie Nepryskim.
W gminie funkcjonują 4 boiska sportowe (3 przy szkołach podstawowych), 2 kąpieliska, schronisko młodzieżowe na 30 miejsc noclegowych, Stanica Wędkarska, gdzie znajdują się miejsca noclegowe oraz hotel w "Synagodze" na 20 miejsc noclegowych, pola namiotowe w Józefowie i Górecku Kościelnym i kwatery agroturystyczne w Górecku Starym.
Ciekawe położenie Józefowa daje początek 3 parkom to jest: Park Puszczy Solskiej, Roztoczański Park Narodowy, Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, wymarzone tereny na spacery, wędrówki, grzybobrania. Józefowskie kamieniołomy, zabytki miasta, piękne malownicze doliny Nepryszki, Sopotu, Szumu warto zobaczyć. W Józefowie początek biorą szlaki turystyczne "Ziemi Józefowskiej" dł. 43km prowadzi przez Puszczę Solską do Osuch (największy cmentarz partyzancki w Polsce) następnie do Długiego Kąta i do Potoka gdzie łączy się ze szlakiem centralnym. Przez Józefów przebiega szlak krawędziowy - do Zwierzyńca (30km) i w przeciwnym kierunku do Suśca (22km).
Szansą zdynamizowania rozwoju miasta i gminy jest rozwój turystyki i wypoczynku. Znajdują się tu doskonałe i niewykorzystane naturalne warunki rozwoju tego rodzaju działalności. Położenie w centrum Roztocza, na skrzyżowanych szlakach turystycznych i historycznych stwarza dodatkowe argumenty i atuty w kreowaniu w naszym rejonie odpowiedniej polityki rozwojowej w zakresie turystyki i wypoczynku. Należy jednak uwzględnić zabezpieczenia w zakresie budowy infrastruktury turystycznej i ochrony środowiska naturalnego.

Anielka Osuch

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: