Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Okolice
Organizacje pozarządowe powiatu biłgorajskiego
Osoba kontaktowa Stanowisko A Organizacja Adres Telefony
h Biłgorajskie Stowarzyszenie Użytkowników Radiotelefonów PL-CB- Radio ul. Jodłowa 20
23-400 Biłgoraj
Wacław Kuliński Prezes k Związek Żołnierzy AK 23-400
Biłgoraj
686 18 26 -prywatny
Roman Sokal Prezes ks Biłgorajskie Towarzystwo Literackie, Biłgorajska Telewizja Kablowa ul. Nadstawna
23-400 Biłgoraj
686 33 62
k Związek Kombatantów RP ul. 3 Maja 77
23-400 Biłgoraj
686 38 34
k Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny, Zarząd Główny ul. Włosiankarska 13
23-400 Biłgoraj
686 20 61
k Stowarzyszenie Dzieci Zamojszcyzny - Koło Terenowe ul. Kościuszki 28
23-400 Biłgoraj
k Polski Związek b. Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych ul. Kościuszki 28
23-400 Biłgoraj
k Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce 23-408
Henryk Naklicki Prezes k Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koła w Józefowie 23-460 Józefów
k Towarzystwo Opieki nad Majdankiem ul. Nadstawna 12/52
23-400 Biłgoraj
686 18 73
Janusz Rosłan Prezes ks Stowarzyszenie "Teatr i Muzyka" Biłgorajski Dom Kultury ul. Kościuszki
23-400 Biłgoraj
686 04 15
Henryk Sprysak Prezes ks Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry Dętej, BDK ul. Kościuszki
23-400 Biłgoraj
686 04 15
ks Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury ul. Przemysłowa 25a/2
23-400 Biłgoraj
686 26 26
c Towarzystwo Krzewienia Kultury Ludowej im. Kapeli Braci Bździuchów 23-408
Stefan Szmidt Zarządca ks Fundacja Kresy 2000 Nadrzecze 7
23-400 Biłgoraj
m Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Liceum Katolickie ul. Krzeszowska 1
23-400 Biłgoraj
686 74 75
m Związek Harcerstwa Polskiego  ul. Kościuszki 28
23-400 Biłgoraj
686 18 99
Danuta Połucha m Związek Harcerstwa Polskiego  23-425 Biszcza
Sławomir Buza m Związek Młodzieży Wiejskiej Bukowina 23-425 Biszcza
o Biłgorajskie Towarzystwo Oświatowe ul. Nadstawna 10/22
23-400 Biłgoraj
o Stowarzyszenie Wychowanków LO w Józefowie ul. Broniewskiego 14
23-460 Józefów
Karol Milanowski o Towarzystwo Oświatowo - Wychowawcze "Dom Maryi" Zakrzew
Zenon Adaszek p Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ul. Sienkiewicza 15
23-400 Biłgoraj
686 51 42
Janusz Madej Prezes p Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Iskra" ul. Lubelska 17
23 -400 Biłgoraj
686 46 64
p Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego ul. I Armii WP 4
23 -400 Biłgoraj
686 31 78
Maria Portka p Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 28
23 -400 Biłgoraj
686 04 92
p PCK Biłgoraj ul. 3 Maja 77
23 -400 Biłgoraj
686 26 61
Andrzej Olszewski p Związek Inwalidów Wojennych ul. Kościuszki 28
23 -400 Biłgoraj
686 46 28
p Stowarzyszenie Poszkodowanych przez III Rzeszę ul. Kościuszki 28
23 -400 Biłgoraj
p Stowarzyszenie Osób Pozbawionych Własności Nieruchomości Działaniem Władz Administracyjnych ul. Kościuszki 28
23 -400 Biłgoraj
p Klub Abstynenta "Krokus" Rynek 46
p Społeczny Komitet Pomocy Służby Zdrowia ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów
687 81 03
Edward Sławiński p Klub Seniora "ZŁOTA JESIEŃ" BCK ul. Kościuszki 16
23 -400 Biłgoraj
686 04 15
p Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/m ul. Kościuszki 28
23 -400 Biłgoraj
686 04 84
p Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Zielona 132
23 -400 Biłgoraj
Józef Król Prezes p Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" ul. Krótka 6
23-460 Józefów
Anna Dajnowska p Polski Czerwony Krzyż 23-425 Biszcza
Ireneusz Przytuła Prezes p Klub Abstynenta "Echo" ul. Zamojska 10
23-470 Zwierzyniec
Andrzej Kłosiński Prezes p Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ul. Kościuszki 65
23 -400 Biłgoraj
Witold Dębowski Prezes r Towarzystwo Regionalne ul. Kościuszki 13
23 -400 Biłgoraj
686 04 28 - prywatny
r Towarzystwo Przyjaciół Frampola - Urząd Miasta i Gminy 23-440 Frampol
r Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne Rynek 18
23-420 Tarnogród
Elżbieta Hałasa - Świś Prezes r Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca ul. Słowackiego 2
23-470 Zwierzyniec
687 26 60
Krzysztof Tohaman Prezes r Obywatelskie Stowarzyszenie " Ostoja" ul. 1 Maja 39
23-470 Zwierzyniec
Czesław Pisklak s Szkolny Związek Sportowy Miasto Biłgoraj SP Nr 5 ul. Nadstawna
23 -400 Biłgoraj
Jan Żabiński Prezes s Stowarzyszenie Automobilklub Biłgorajski Pl. Wolności 13
23 -400 Biłgoraj
686 17 99
s PTTK Biłgoraj ul. Kościuszki 28
23 -400 Biłgoraj
686 26 56
s Międzyszkolny Klub Sportowy ul. Komorowskiego 20
23 -400 Biłgoraj
686 1052, wew. 230
s SKS "Trójka" ul. Sienkiewicza 6 686 10 22
s Fudokan Karate Klub ul. Cegielniana 24 686 02 75
s Biłgorajski Klub Sportowy "Łada" ul. Targowa 15 686 73 77
s Ludowy Klub Sportowy "Znicz" ul. Targowa 15 686 73 77
Czesław Pisklak s Młodzieżowy Klub Koszykówki "Basket" SP Nr 2 ul. Kościuszki 686 36 36 - starostwo
Ryszard Blacha Prezes s Klub sportowy "Oleander" Pl. Wolności 15 686 36 80 - prywatny
s Uczniowski Klub Sportowy i Turystyczny przy Szk. Podst. Nr 1 ul. 3 Maja 686 07 17
s Biłgorajskie Towarzystwo Tenisowe "AS" ul. Armii Kraków 39/17
Andrzej Miazga s Towarzystwo Przyjaciół BKS "Łada" ul. Lubelska 8 686 24 92
Janusz Matys s LZS 23-425 Biszcza
Jacek Grabias s Uczniowski Klub Sportowy "Leśnik" ul. Polna 3 686 25 40, 686 23 03
z Związek Nauczycielstwa Polskiego ul. Kościuszki 41 686 05 30
Bogdan Serafin z Izba Gospodarcza Nowej Przedsiębiorczości ul. Bajkowa 6
Irena Gadaj Prezes z Towarzystwo Gospodarcze
Ochotnicza Straż Pożarna 23-465
Ochotnicza Straż Pożarna 23-400
Ochotnicza Straż Pożarna 23-460
Koła Gospodyń Wiejskich - Urząd Gminy 23-460
Ochotnicze Straże Pożarne - Urząd Gminy 23-460
Henryk Kłało Prezes Ochotnicze Straże Pożarne - Urząd Gminy 23-425 Biszcza 685 60 23, 24
Józef Pięciurek Dyrektor GOK Koła Gospodyń Wiejskich - Gminny Ośrodek Kultury 23-425 Biszcza
Krzysztof Lipowski Prezes p Fundacja Pomocy Dzieciom "KRZYK" ul. Łubiarska 18 686 46 47
Stowarzyszenie Polskich Byłych Więźniów Politycznych ul. Kościuszki 88 (UG)
Związek Żołnierzy AK Aleksandrów I
Anna Igras Prezes p Fundacja Pomocy Dzieciom "Dom Rodzinny" ul. Kościuszki 91/7 686 01 34, 686 67 32
h -hobby
k - kombatanckie
ks - kultura i sztuka
m - młodzieżowe
o - oświatowe
p - pomocowe
r - regionalne
s - sportowe
z - zawodowe
©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: