Gmina Aleksandrów
Kliknij aby zobaczyć gminę w liczbach

Położenie

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w AleksandrowieGmina Aleksandrów leży w środkowo- wschodniej części powiatu biłgorajskiego, na obszarze Puszczy Solskiej (Równina Biłgorajska). W jej skład wchodzą 4 sołectwa. Przez gminę przebiega ważny szlak komunikacyjny: droga nr 853 Tomaszów Lub. - Biłgoraj.

Gospodarka
W gminie funkcjonuje ponad 661 gospodarstw rolnych, o średniej powierzchni 7,6 ha. Wiodącym kierunkiem produkcji rolnej jest uprawa zbóż, ziemniaków i tytoniu. Praca w gospodarstwie rolnym nie stanowi jednak podstawowego źródła dochodu mieszkańców gminy. Część z nich pracuje w pobliskim Biłgoraju, część w zakładach funkcjonujących na terenie Aleksandrowa.

Zarejestrowanych jest tutaj 91 podmiotów gospodarczych, w tym 18 zakładów przemysłu drzew-nego (tartaki, produkcja palet, firmy stolarskie), 3 zakłady metalowe (produkcja gwoździ, siatek) 4 zakłady gastronomiczne oraz 2 stacje paliw. Dużą rolę odgrywa także gospodarka leśna.

Infrastruktura
Gmina ma dobrą infrastrukturę techniczną - 630 gospodarstw (tj. 95% ogółu) korzysta z wody bieżącej doprowadzanej siecią wodociągową, 230 gospodarstw podłączonych jest do kolektora sanitarnego (46% ogółu), a 400 gospodarstw (60%) ma telefoniczne połączenie ze światem. Kontynuowa-na jest budowa sieci kanalizacyjnej, która umożliwi w przyszłości skanalizowanie wszystkich gospodarstw w Aleksandrowie.

Opiekę zdrowotną nad mieszkańcami gminy sprawuje ośrodek zdrowia w Aleksandrowie. Działalność kulturalną koordynuje GOK, przy którym działa biblioteka, ludowy zespól śpiewaczy oraz orkiestra dęta. Sport reprezentuje zespół piłkarski LZS "Aleksandria".

Historia
Siedziba władz gminnychAleksandrów jest jedną z najmłodszych wsi powiatu biłgorajskiego. Został założony bowiem przez Aleksandra Zamoyskiego w 1791 roku na miejscu lasu Tychec zniszczonego przez potężny huragan. W 1800 roku powstała tu duża huta ordynacka wytapiająca żelazo z rud darniowych.
Szczególnie dramatyczne były losy wsi w czasie II wojny światowej. We wrześniu 1939 r. wieś stała się terenem zaciętych walk z Niemcami, a podczas okupacji była pięciokrotnie pacyfikowana przez hitlerowców za pomoc udzielaną partyzantom (m.in. stąd wywodził się oddział AK "Wira" -Włodzimierza Hascewicza). Niemcy ostatecznie wywieźli w czerwcu 1944 r. około 2500 mieszkańców do obozu koncentracyjnego na Majdanku, a wieś spalili. W sumie podczas II wojny światowej zginęło blisko 350 mieszkańców Aleksandrowa. Po wojnie wieś została odbudowana, a w ostatnich dekadach znacznie rozbudowana o nowe obiekty użyteczności publicznej. Jest dziś najdłuższą wsią w woje-wództwie lubelskim.

Zabytki

  • Sigła - cmentarz żołnierzy Września 1939 r., z pomnikiem poświęco-nym poległym w walkach z hitleryzmem w latach 1939 - 1944.
  • Aleksandrów - cmentarz rzymsko- katolicki z grobami ok. 300 ofiar hitleryzmu,
  • Aleksandrów - kapliczka drewniana, domkowa, z 1899 r.
  • młyn wodny drewniany w Sigle, z końca XIX wieku.
Turystyka
Śródleśne położenie Aleksandrowa na roztoczańskich pieszych szlakach, stwarza warunki do rozwoju agroturystyki, a także budowy obiektów wypoczynku sezonowego i świątecznego.

Urząd gminy
23-408 Aleksandrów
tel./fax. (0-84) 687-50-02