Gmina Biszcza
Kliknij aby zobaczyć gminę w liczbach

Położenie
Siedziba władz gminnychGmina Biszcza położona jest na skraju województwa lubelskiego, w południowo-zachodniej części powiatu biłgorajskiego, na terenie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Gmina oddalona jest od ważnych szlaków komunikacyjnych, a sama Biszcza stanowi węzeł dróg lokalnych do Księżpola, Tarnogrodu i Harasiuk. W gminie nie ma linii kolejowych. W jej skład wchodzi 8 wsi.

Gospodarka
Gmina jest słabo rozwinięta gospodarczo. Podstawą utrzymania 81 proc. mieszkańców jest rolnictwo. 781 indywidualnych gospodarstw rolnych zajmuje się głównie produkcją roślinną (gryka, rośliny przemysłowe - tytoń, pszenica). Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 9,70 ha. Wysoka jest jakość gleb - III i IV kl. Ciekawostką jest dobrze prosperujący Zakład Rolny Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Biszczy, gospodarujący na 927 ha i dający zatrudnienie 47 osobom.

Na terenie gminy jest zarejestrowanych 145 podmiotów gospodarczych. Funkcjonuje tu piekarnia, 2 tartaki, 3 punkty skupu i rozlewu miodu, punkty skupu i przerobu gryki i in. Bezrobocie oficjalnie wynosi 7 proc. (275 osób zarejestrowanych).

Szansę rozwoju gminy można wiązać z występującymi tu bogatymi zasobami gazu ziemnego i wód mineralnych (możliwość budowy sanatorium).

Infrastruktura
Obiekt szkolny w Biszczy916 gospodarstw w 5 wsiach (tj. 85 proc.) korzysta z wody bieżącej doprowadzanej wodociągiem gminnym o długości 65,7 km z ujęcia w Wólce Biskiej. 565 gospodarstw domowych (tj. 75 proc.) ma już upo-rządkowaną gospodarkę ściekową - w tym 447 gospodarstw odprowadza ścieki do kolektora sanitarnego o długości 19,6 km i dalej - Gminnej Oczyszczalni Ścieków, a 118 gospodarstw w Bukowinie ma przydomowe oczyszczalnie ścieków. 572 gospodarstwa domowe (73 proc.) mają telefoniczną łączność ze światem.

Ochroną zdrowia mieszkańców zajmuje się Gminny Ośrodek Zdrowia w Biszczy. Sieć placówek oświaty tworzą: jedno przedszkole samo-rządowe, trzy szkoły podstawowe oraz gimnazjum w Biszczy. Skupiskiem kultury jest Gminny Ośrodek Kultury w Biszczy oraz Gminna Biblioteka Publiczna, z filią w Bukowinie. Przy GOK dziata znany zespół śpiewaczy KGW "Rutyna". Sport w gminie oparty jest o drużynę pitki nożnej "Albatros".

Historia
Kościół parafialny w BiszczyWieś Biszcza powstała zapewne na przełomie XV/XVI wieku wchodziła w skład starostwa krzeszowskiego, z którym w 1588 roku została oddana przez Sejm "na wieczność" kanclerzowi Janowi Zamoyskiemu i jego spadkobiercom (z wyjątkiem wsi Bukowina, która stanowiła uposażenie Akademii Zamojskiej). W XVI-XX wieku Biszcza stanowiła ośrodek klucza dóbr ordynackich, a od 1 stycznia 1867 r. stała się stolicą gminy w nowoutworzonym powiecie biłgorajskim guberni lubelskiej. Szczególnie tragiczny był los mieszkańców gminy w czasie okupacji hitlerowskiej - polskich mieszkańców wsi hitlerowcy wysiedlili, a ich gospodarstwa objęli Ukraińcy. Wymordowano też Żydów z Biszczy i okolicznych wsi. Po II wojnie św. duży wpływ na życie gminy miał PGR. Po 1989 r. samorząd gminny podjął ogromny wysiłek ułatwienia mieszkańcom wsi dostępu do zdobyczy cywilizacyjnych.

Zabytki

  • Kościół w Bukowinie pw. Matki Boskiej "Anielskiej" wzniesiony z drewna w latach 1674-75, potem wielokrotnie odnawiany i przekształcany, był onegdaj własnością profesorów Akademii Zamoj-skiej. Na jednym z obrazów widok XVII-wiecznego Zamościa. Tablica upamiętnia wysiedlenia mieszkańców Bukowiny.
  • Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy wzniesiony w 1912 r. jako cerkiew prawosławna, rekoncyliowany w 1919 r. na świątynię katolicką.
  • Pomnik ku czci legionistów poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. w Biszczy - tutaj także tablica na budynku Urzędu Gminy upamiętniająca pacyfikację mieszkańców wsi w 1945 r.
  • Izba Pamięci w Biszczy - prywatne muzeum militariów Antoniego Kurowskiego, dowódcy plutonu kawalerzystów im. 3 Pułku Ułanów Śląskich.


Turystyka
Ośrodek wypoczynkowy w Żarach nad TanwiąGmina Biszcza ma wspaniałe warunki naturalne do rozwoju turystyki wypoczynkowej i agroturystyki we wsiach położonych na północy gminy nad rzeką Tanew (Wólka Biska, Żary, Budziarze i Suszka). Atuty czystej rzeki wzbogacają lasy, specyficzny mikroklimat, a także obecność wód mineralnych o dużej zawartości mikroelementów.

Bazę turystyczną stanowią: ośrodek wypoczynkowy w Żarach nad Tanwią (120 miejsc), stanica harcerska wraz z polem namiotowym także w Żarach oraz zagroda myśliwska w Wólce Biskiej o 15 miejscach noclegowych.

Gmina swą szansę rozwoju upatruje właśnie w rekreacji i turystyce - stąd plany budowy sanatorium o 500 łóżkach w Susz-ce n. Tanwią (leczącego choroby układu krążenia), a także zbiornika retencyjnego o powierzchni lustra wody 82 ha w Żarach.

Plany te wspierają prowadzone od kilku lat działania proekologiczne, zabezpieczające i chroniące środowisko naturalne we wsiach nad Tanwią (porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, utrzymanie porządku i czystości).


Urząd Gminy
23-425 Biszcza
tel.. (0-84) 685-60-22, 685-60-23
fax (0-84) 685-63-01