Historia
Lokowane przez Adama Gorajskiego w XV-XVI wieku wsie i miasta na terenie jego włości biłgorajskiej wchodziły w skład pow. urzędowskiego woj. lubelskiego. Po l rozbiorze Polski włość biłgorajska znalazła się w zaborze austriackim (cyrkuł bełski z siedzibą w Zamościu, dystrykt w Goraju prowincji Galicja). Po reformie w 1775 r. na mapie pojawiła się po raz pierwszy jednostka administracyjna związana z Biłgorajem - dystrykt biłgorajski w cyrkule bełskim austriackiej prowincji Galicja. W 1776 r. - w wyniku Konwencji Warszawskiej - Biłgoraj powrócił do Polski, do pow. urzędowskiego woj. lubelskiego. Po II rozbiorze Polski Biłgoraj ponownie znalazł się w zaborze austriackim (cyrkuł józefowski w prowincji Galicja Zachodnia).

Cmentarz partyznacki w Osuchach - symbol tragicznych lat okupacji hitlerowskiejPo utworzeniu Księstwa Warszawskiego powstała nowa jednostka administracyjna nad Tanwią - powiat tarnogrodzki w departamencie lu-belskim. W Królestwie Polskim powiat tarnogrodzki wchodził w skład obwodu zamojskiego woj. lubelskiego (od 1837 r. - guberni lubelskiej). Po reformie w 1842 r. obwody przemianowano na powiaty (ujezdy), zaś dotychczasowe powiaty na okręgi (okrugi). Biłgoraj i okoliczne gminy znalazły się w pow. zamojskim guberni lubelskiej.

Kolejna reforma administracyjna Królestwa Polskiego przeprowadzona przez carat w 1866 r., przyniosła awans Biłgoraja do rangi miasta powiatowego. W składzie nowego powiatu biłgorajskiego znalazły się miasta: Biłgoraj, Józefów, Krzeszów i Tarnogród oraz gminy wiejskie:
Aleksandrów, Babice, Biłgoraj, Biszcza, Huta Krzeszowska, Kocudza, Krzeszów, Lipiny Majdan Sopocki, Sól i Wola Różaniecka.

W 1912 r. powiat biłgorajski wcielono do nowoutworzonej guberni chełmskiej. Po raz trzeci w swej historii Biłgoraj w 1915 r. znalazł się w granicach okupacji austriackiej - w GeneralnymGubernatorstwie lubelskim.

W odrodzonej Rzeczypospolitej powiat biłgorajski włączono do utworzonego w 1919 r. woj. lubelskiego. W jego skład wchodziło miasto Biłgoraj oraz gminy: Aleksandrów z siedzibą w Józefowie, Babice z siedzibą w Obszy Biszcza, Frampol, Goraj, Huta Krzeszowska, Kocudza, Krzeszów, Księżpol, Łukowa, Potok Górny, Puszcza Solska, Sól, Tarnogród i Wola Różaniecka. Po II wojnie światowej gmina Puszcza Solska uzyskała siedzibę w Biłgoraju. W ramach peerelowskich eksperymentów administracyjnych pow. biłgorajski zniknął z mapy Polski w 1975 r. (od 1973 r. w jego skład wchodziły gminy: Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Harasiuki, Józefów, Księżpol, Potok Górny, Łukowa, Obsza, Tarnogród i Tereszpol). Miasto Biłgoraj i wyżej wymienione gminy znalazły się w utworzonym wówczas woj. zamojskim (oprócz Harasiuk, które przeniesiono do woj. tarnobrzeskiego).

Mocą decyzji rządu RP z dnia 07.08.1998 r. na mapie Polski pojawił się z dniem 01-01-1999 r. -po 24 latach - powiat biłgorajski. W jego skład wchodzą miasta Biłgoraj, Frampol, Józefów i Tarnogród oraz gminy: Aleksandrów, Biszcza, Biłgoraj, Goraj, Frampol, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin.