Miasto i gmina Józefów
Kliknij aby zobaczyć miasto i gminę w liczbach

Roztoczańskie jeziorko na rzece SzumPołożenie
Gmina położona jest w południowo-wschodniej części powiatu biłgorajskiego na Roztoczu Środkowym, w obszarze kompleksu leśnego Puszczy Solskiej. Siedziba władz - Józefów - usytuowana jest na pograniczu dwóch regionów fizjograficznych - Roztocza Środkowego i równiny Puszczy Solskiej. Wśród wzniesień wokół Józefowa rozciąga się rozległe obniżenie zwane Padołem Józefowskim. Gminę tworzy miasto Józefów i 14 sołectw. Przez teren gminy przebiegają ważne dro-gi: nr 849 Zamość - Wola Obszańska i nr 853 Tomaszów Lub. - Biłgoraj oraz linia kolejowa Bełżec - Zawada. Józefów jest ponadto węzłem lokalnych dróg - do Panasówki i do Suśca.

Gospodarka
Pomnik ku czci bohaterów II wojny światowej w JózefowieGmina ma charakter rolniczo-przemysłowy. Wśród 1472 indywidualnych gospodarstw rolnych przeważają małe, nie przekraczające obszarem 5 ha (60%). Na słabych glebach IV, V i VI klasy dominują uprawy zbóż (ży-to) i ziemniaków. Poważną gałęzią gospodarki jest leśnictwo (lasy zajmują ponad 56 proc. powierzchni gminy). W gminie działają 2 duże i 10 małych tartaków wykorzystujących drewno pozyskiwane w miejscowych lasach. Zbiór runa leśnego stanowi ważne uzupełnienie dochodów ludności wiejskiej. Ogółem w gminie zarejestrowanych jest 246 podmiotów gospodarczych, z których 48 zajmuje się działalnością produkcyjną. Największą firmą w gminie jest Prefabet Sp. z o.o. w Długim Kącie.
Gmina ma bogate zasoby surowców naturalnych - złoża kamienia wapiennego i piasku, wykorzystywane do produkcji materiałów budowlanych i gruzu kamiennego do utwardzania dróg.

Infrastruktura
Ratusz w JózefowieDobry jest stan zaopatrzenia gminy w wodę - z sieci wodociągowej korzysta 99 proc. mieszkańców
(nie ma jej tylko we wsi Czarny Las). Bardzo uboga jest natomiast sieć kanalizacyjna - korzysta z niej zaledwie 0,01% mieszkańców gminy. Jej brak to poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego tej części Roztocza. Funkcjonują tu: gminne wysypisko śmieci w Józefowie oraz 2 oczyszczalnie ścieków w Długim Kącie i Nadleśnictwie Józefów. Z gazu przewodowego korzystają już mieszkańcy 10 miejscowości (20% ogółu mieszkańców gminy). W gminie są 3 stacje benzynowe i 5 wydzielonych parkingów przydrożnych.

Ochroną zdrowia mieszkańców gminy zajmują się: Rejonowa Przychodnia w Józefowie i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Długim Kącie.

Sieć placówek oświaty tworzą 4 szkoły podstawowe z 1 filią, gimnazjum w Józefowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Józefo-wie. Dość uboga jest infrastruktura kulturalna - reprezentują ją: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury skupiający zespoły taneczne i śpiewacze KGW, kapelę podwórkową i in.; Biblioteka Gminna z 1 filią; izba pamięci im. M. Romanowskiego. W gminie są 2 kluby sportowe.

Historia
Kapliczka pod dębami w Górecku KościelnymJózefów - początkowo osada Majdan - powstał ok. 1700 r. na gruntach ordynackiej wsi Majdan Nepryski. Swą nazwę zawdzięcza piątemu ordynatowi - Tomaszowi Józefowi Zamoyskiemu, który w 1725 r. podniósł osadę do rangi miasta i nadał mu nazwę od swego drugiego imienia. Miasto stało się ośrodkiem klucza dóbr ordynackich (stąd nazwa Józefów Ordynacki) i szybko rozwinęło się w lokalne centrum rzemiosła i handlu. Józefowscy rzemieślnicy zajmowali się sitarstwem, wydobyciem i obróbką kamienia oraz wypałem wapna. Z kolei Zamoyscy zbudowali pod Józefowem hamernię - zakład metalurgiczny wykorzystujący miejscowe rudy darniowe. W XIX w. Józefów stał się ważnym ośrodkiem diaspory żydowskiej, m. in. w latach 1824-41 funkcjonowała tu znana drukarnia hebrajska rodziny Waxów, jedna z 5 drukami hebrajskich w Królestwie Polskim. W 1863 r. doszło pod Józefowem do bitwy powstańców, w której zginął poeta Mieczysław Romanowski.
W odwecie za Powstanie Styczniowe carat odebrał Józefowowi prawa miejskie. Przed II wojną Józefów był dużą osadą gminną w pow. biłgorajskim, liczącą ponad 3 tyś. mieszkańców, w tym większość Żydów. Lata II wojny św. przyniosły mieszkańcom Józefowa śmierć i zniszczenia. Podczas walk wrześniowych 1939 r. duża część osady została spalona. W 1942 roku hitlerowcy dokonali zagłady miejscowych Żydów rozstrzeliwując ok. 2 tyś. osób. Z kolei w 1943 r. okupant spacyfikował Józefów i pobliską Pardysówkę, niszcząc ją kompletnie. Mieszkańcy gminy nie ulegli hitlerowskiemu terrorowi - w gminie działały aktywnie oddziały AK i BCh. Po wojnie odbudowano i rozbudowano Józefów, a w 1966 r. oddano do użytku zakład produkcji elementów budowlanych w Długim Kącie, zatrudniający wówczas ok. 400 osób. W 1988 r. Józefów odzyskał prawa miejskie (ma dziś 2600 mieszkańców).

Jedyna w swoim rodzaju aleja z kapliczkami w GóreckuZabytki

  • Górecka Kościelne - kapliczka drewniana "na wodzie" z datą 1688 r., z barokowym ołtarzem i obrazami, a przy niej 6 dębów - pomników przyrody, z których najgrubszy ma 7,4 m obwodu i liczy sobie około 900 lat. Obok druga kapliczka drewniana z XIX w., z ołtarzem z l pot. XVII w. oraz ołtarzykiem ludowym i obrazami z końca XVIII w.
  • Kościół parafialny w Górecku Kościelnym pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika wzniesionym w 1768 r., z dzwonnicą z 1787 r. i wieżą dobudowaną w latach 1897-98, wnętrzem rokokowym i barokowym.
  • Cmentarz w Górecku Kościelnym z mogiłami żołnierzy Września 1939 r. poległymi pod Góreckiem w dniach 16-26 września 1939 r., oraz pomnikami powstańców 1863 r. i bo-haterów II wojny światowej autorstwa A. Grochowicza z Majdanu Nepryskiego.
  • Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Józefowie, wzniesiony w 1886 r. z fundacji hrabiego Józefa Zamoyskiego.
  • Cmentarz rzymsko-katolicki w Józefowie z mogiłami powstańców styczniowych poległych 24 kwietnia 1863 r. w bitwie z wojskami carskimi (w tym nagrobek poety M. Romanowskiego); grobami 27 żołnierzy WP poległych od 17 do 26 września 1939 r. oraz partyzantów poległych w 1943 r.
  • Dawna synagoga w Józefowie z XVIII/XIX w., po zniszczeniach wojennych odbudowana w latach 1989-1991, mieści dziś bibliotekę publiczną dla dorosłych i dzieci wraz z piękną czytelnią oraz hotel.
  • Dawny cmentarz żydowski (kirkut) w Józefowie, z zachowanymi ok. 300 macewami. A Hamernia - ruiny starej papierni Ordynacji Zamojskiej nad rzeką Sopot.
Turystyka
Kościół parafialny w JózefowiePiękne położenie gminy Józefów - wzgórza Roztocza i ogromne lasy Puszczy Solskiej, czyste rzeki, w których pływają pstrągi, dwa zalewy służące także do kąpieli, zabytki architektury i przyrody (m. in. rezerwaty przyrody Czartowe Pole i Szum w Parku Krajobrazowym Puszczy Solskiej i otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego), rezerwat "Piekiełko" na wzgó-rzu Kamień z ostańcami wapiennymi sięgającymi 6 m wysokości, kamieniołomy w Józefowie pochodzące z XVII w. - to wciąż niewykorzystane walory turystyczne gminy. Niewielka jest baza noclegowa (hotel w Józefowie o 20 miejscach, ośrodek wczasowy "Era" - 60 miejsc, schronisko PTSM (sezonowe) - 24 miejsca, stanica wędkarska - 35 miejsc, Leśniczówka w Hamerni, kilkanaście gospodarstw agroturystycznych w Górecku Starym, Kościel-nym i Hamerni, schronisko PTSM w Górecku Starym). Uboga jest też baza gastronomiczna - reprezentuje ją tylko restauracja "Hades" w Józefowie. Przez teren gminy przebiega 5 znakowanych szlaków turystycznych Rozto-cza. Szczegółową informację turystyczną można uzyskać w Urzędzie Miasta.
Władze gminy stawiają na rozwój turystyki, a szczególnie agroturystyki, stanowi on strategiczny kierunek rozwoju gminy.


Urząd Miasta i Gminy
23-460 Józefów
ul.Kościuszki 37
tel./fax. (0-84) 687-81-33