Gmina Łukowa
Kliknij aby zobaczyć gminę w liczbach

Położenie
Kościół parafialny w Łukowej
Gmina Łukowa położona jest na Roztoczu, w południowej części powiatu biłgorajskiego, na terenie dwóch krain geograficznych - Równiny Puszczańskiej (część północna) i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego (część południowa), których granicą jest rzeka Tanew. W jej skład wchodzi 11 sołectw. Przez gminę przebiega droga woje-wódzka nr 849 Zamość - Wola Obszańska. W gminie nie ma linii kolejowej.

Gospodarka
TanewGmina Łukowa to gmina typowo rolnicza, z wieloletnimi tradycjami w uprawie tytoniu "Virginia". W 1008 gospodarstwach rolnych (o średniej powierzchni 7,10 ha) pracuje 80 proc. wszystkich zatrudnionych, zajmujących się także uprawą zbóż i ziemniaków. Działalność rolniczą prowadzi także Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Chmielku, gospodarująca na 120 ha. Gmina ma dobre gleby, w większości III i IV klasy.

W gminie zarejestrowane są 124 podmioty gospodarcze. Największą firmą w gminie i jedną z największych w powiecie jest Black Red White - fabryka mebli w Chmielku, powstała na bazie dawnego POM i zatrudniająca dziś ok. 300 osób.

Infrastruktura
Partyzancki cmentarz w OsuchachPonad 98 proc. gospodarstw indywidualnych w gminie Łukowa korzysta już z wody bieżącej doprowadzanej siecią wodociągową, a telefon posiada ok. 60 proc. gospodarstw. W 1999 r. została rozpoczęta budowa oczyszczalni ścieków w Łukowej, do której początkowo dowozić się będzie ścieki z innych wsi. Kolejnym zadaniem będzie budowa sieci kanalizacyjnej w Łukowej oraz oczyszczalni ścieków i kolektora w Chmielku.

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom Gminny Ośrodek Zdrowia w Łukowej. Sprawami kultury zajmuje się GOK oraz Biblioteka Publiczna. Wizytówką sportu gminnego jest drużyna piłkarska "Victoria" Łukowa-Chmielek grająca obecnie w IV lidze piłkarskiej.
Historia

Wieś Łukowa została założona w II połowie XIV wieku przez ruskiego możnowładcę Iwana Kustrę. Później wchodziła w skład starostwa Zamch, stając się w XV wieku siedzibą parafii rzymsko-katolickiej. W 1588 roku Łukowe otrzymał "na wieczność" kanclerz Jan Zamoyski czyniąc z niej ośrodek klucza dóbr swojej ordynacji. Łukowa związana w dawnej Rzeczypospolitej z Ziemią Przemyską, od 1809  roku  została  administracyjnie połączona z Lubelszczyzną, stając się w 1867 roku siedzibą gminy w powiecie biłgorajskim. Wieś była terenem walk powstańców styczniowych (16 kwiecień 1863 roku), żołnierzy Armii "Kraków" (15-16 września 1939 r.) i partyzantów BCh i AK (24 czerwca 1944 r.) W 1943 r.   Niemcy spacyfikowali wieś mordując 13 osób i paląc 24 gospodarstwa, a 300 osób wywieźli do obozu w Tarnogrodzie. Wcześniej, 18 maja 1943 r., hitlerowcy spacyfikowali wieś Szarajówkę, paląc żywcem 58 jej mieszkańców.

Zabytki

  • Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP wzniesiony w 1881 roku, z wyposażeniem wnętrza z poprzedniej świątyni z 1677 r.
  • Cmentarz rzymsko-katolicki w Łukowej z mogiłą zbiorową pow-stańców styczniowych poległych w bitwie z Rosjanami pod Kobyłówką (z oddziału Marcina Lelewela-Borelowskiego) i pom-nikiem wzniesionym w 1938 r. ku ich czci przez mieszkańców gminy oraz mogiłami 114 żołnierzy z 6 DP Armii "Kraków" poległych w bitwie pod Łukową i Podsośniną Łukowską w dniach 15-16 września 1939 r.
  • Cmentarz ok. 300 partyzantów BCh i AK w Osuchach, poległych w dniach 24-25 czerwca 1943 r. w największej partyzanckiej bitwie na Lubelszczyźnie w czasie II wojny światowej, tzw. bitwie nad Tanwią lub bitwie pod Osuchami. Na cmentarzu pomnik ku czci poległych partyzantów.
  • Budynek Urzędu Gminy oraz areszt gminny wzniesione przed l wojną stanowiące przykład architektury rosyjskiej z ostatnich lat imperium carów.
Turystyka
Zabytkowy budynek Urzędu GminyGmina Łukowa nie ma infrastruktury turystycznej. Ma za to wspaniałe warunki do jej rozwoju - lasy Puszczy Solskiej (stano-wiące ponad 50 procent powierzchni gminy), czyste roztoczańskie rzeki, najczystsze w Polsce powietrze (emisja dwutlenku siarki nie przekracza 5 t/l km2 w ciągu roku) oraz zasoby wód mineralnych (chlorkowo-sodowe o mineralizacji 15-18 mg/l i zawartości bromu 20-50 mg/l oraz jodu do kilkunastu mg/l), które stwarzają perspek-tywiczną szansę bazy leczniczo-sanatoryjnej w rejonie wsi Osuchy położonej nad Tanwią, na skraju Puszczy Solskiej.

Urząd Gminy
23-412 Łukowa
tel. (0-84) 687-40-02
tel./fax. (0-84) 687-40-45