Gmina Obsza
Kliknij aby zobaczyć gminę w liczbach

Położenie
Kościół w ObszyGmina Obsza położona jest na południowo-wschodnim skraju powiatu biłgorajskiego w jego części zwanej Płaskowyżem Tarnogrodzkim (Kotlina Sandomierska). Jest to jednocześnie najdalej na południe wysunięta gmina woj. lubelskiego, granicząca bezpośrednio z woj. podkarpackim. W jej skład wchodzi 8 sołectw.

Gospodarka
Gmina Obsza ma charakter wyłącznie rolniczy. Funkcjonuje tutaj 1056 gospodarstw indywidualnych, dających zatrudnienie 55% wszystkich mieszkańców gminy, a utrzymanie 80% ludności oraz Gospodarstwo Rolne AWRSP w Obszy o powierzchni 1000 ha. W gospodarstwach rodzinnych (średnia powierzchnia 6,5 ha) uprawia się przede wszystkim zboża i tytoń.
W gminie zarejestrowanych jest 76 podmiotów gospodarczych, z których gros, bo 46, zajmuje się handlem.

Infrastruktura
Gmina jest dobrze wyposażona w infrastrukturę techniczną. Z sieci wodociągowej korzystają 984 gospodarstwa domowe (93%). Telefonizacja całej gminy została zakończona w 1998 r. - do centrali automatycznej w Obszy podłączono wówczas 820 abonentów.

Historia
Szkoła w ZamchuObsza - pierwotnie Psza lub Psze - była siedzibą możnego rodu ruskiego Kustrów i leżała w Ziemi Przemyskiej woj. ruskiego. Od XV w. wieś królewska w starostwie Zamch, w 1588 r. wraz z całym starostwem znalazła się rękach Jana Zamoyskiego i weszła w skład utworzonej później Ordynacji Zamojskiej. Od 1867 roku wieś Obsza została siedzibą gminy Babice w utworzonym wówczas po-wiecie biłgorajskim guberni lubelskiej, z którym związana jest do dziś. We wrześniu 1939 r. gmina była miejscem starć żołnierzy polskich z hitlerowcami oraz z oddziałami Armii Czerwonej (bój w lesie Parszywiec 28 września). Podczas okupacji wsie gminy zostały wysiedlone przez Niemców, a gospo-darstwa polskie objęli Ukraińcy.

Zabytki

  • Kościół parafialny w Zamchu pw. św. Jozafata wzniesiony w 1842 r. z fundacji hr Konstantego Za-moyskiego jako cerkiew unicka.
  • Kościół parafialny w Obszy pw. Wniebowzięcia NMP zbu-dowany w 1860 r. jako cerkiew unicka.
  • Cmentarz w Obszy ze zbiorowymi mogiłami żołnierzy WP z Września 1939 r.
  • Kościół w Babicach pw. św. Andrzeja Boboli, fundowali w latach 80-tych XIX w. jako cerkiew prawosławną miejscowi parafianie i Zamoyscy, od 1947 roku przejęty przez kościół rzymsko-katolicki.
Turystyka
Gmina nie ma żadnej bazy turystycznej. Ze względu na swoje warunki naturalne (rzeki, lasy - sąsiedztwo Puszczy Solskiej), ma doskonale warunki do rozwoju głównie agroturystyki, szczególnie w okolicach rzek Tanew i Wirowa.

Urząd Gminy
23-413 Obsza
tel./fax (0-84) 689-10-02