Gmina Potok Górny
Kliknij aby zobaczyć gminę w liczbach

Położenie
Pomnik Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy w PotokuGmina Potok Górny leży w południowo-zachodnim krańcu powiatu biłgorajskiego, na obszarze Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Składa się z 12 sołectw i 11 miejscowości. Przez teren gminy Potok przebiega ważna trasa komunikacyjna - droga wojewódzka nr 863 Cieszanów-Tarnogród-Kopki (Stalowa Wola) oraz droga nr 869 Biłgoraj-Leżajsk. Siedziba gminy - Potok Górny jest lokalnym węzłem dróg m.in. do Biszczy, Lipin Górnych, Gozdu Lipińskiego i Harasiuk. Powierzchnia gminy - 111 km2. W gminie nie ma linii kolejowych.

Gospodarka
Kościół parafialny w PotokuZasadniczą dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo - funkcjonuje tu 1315 i jego żołnierzy w Potoku gospodarstw indywidualnych o średniej powierzchni 5,80 ha. Użytki rolne zajmują powierzchnię 7663 ha, lasy 2484 ha. Uprawia się tu przede wszystkim tytoń (ponad 1000 ha) oraz zboża i ziemniaki. W produkcji zwierzęcej podstawowym kierunkiem jest hodowla bydła i trzody chlewnej.

W gminie zamieszkuje 6300 osób. Zarejestrowanych jest 118 podmiotów gospodarczych, z których większość zajmuje się handlem i usługami. Bez pracy są 332 osoby (5% zawodowo czynnych).

Infrastruktura
Kościół w LipinachGmina ma 89,4 km sieci wodociągowej, z której korzysta 1213 gospodarstw (92%); 93,5 km sieci gazowej z 1121 odbior-cami, 670 abonentów telefonicznych (50%). W planie jest budo-wa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.
Ochroną zdrowia mieszkańców gminy zajmują się 2 ośrodki w Potoku Górnym i Lipinach Górnych. Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje dęta orkiestra strażacka, założona w 1993 roku, obecnie licząca 30 osób. W gminie działa klub pitki nożnej LZS "Wrzos" Szyszków, zajmujący czołowe miejsce w V lidze (klasa okręgowa).

Historia
W XVI w. wieś o nazwie Dziewczy Potok wchodziła w skład starostwa krzeszowskiego w Ziemi Przemyskiej woj. ruskiego. Od 1588 roku w dobrach zamojskich, od 1792 roku ośrodek klucza dóbr w Ordynacji Zamojskiej (Potok Ordynacki). W czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego Potok znalazł się w granicach pow. tarnogrodzkiego (do 1842 roku). Od 1867 r. wieś należała do gminy Krzeszów w pow. biłgorajskim, w 1973 r. została samodzielną gminą.
Rzymsko-katolicka parafia p.w. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym ma historię sięgająca XVI wieku (pierwszy kościół we wsi ufundował w 1581 r. król Stefan Batory). Obecna świątynia została zbudowana w 1743 r.

Zabytki

  • Kościół rzymsko-katolicki w Potoku Górnym, murowany w latach 1743-54 z fundacji ówczesnego proboszcza ks. Grzegorza Jastrzębskiego, Teresy Zamoyskiej i rodziny Grabińskich.
  • Kościół rzymsko-katolicki w Lipinach, drewniany, wybudowany w 1869 r. jako cerkiew greckokatolicka.
Turystyka
Czyste ekologicznie tereny, lasy stwarzają szansę rozwoju agroturystyki.

Urząd Gminy
23-423 Potok Górny
tel./fax (0-84) 685-62-95