Gmina Tereszpol
Kliknij aby zobaczyć gminę w liczbach

Położenie
Ostańcowe wzgórza RoztoczaGmina Tereszpol położona jest we wschodniej części powiatu biłgorajskiego, niemal w całości na terenie Puszczy Solskiej i Roztocza.

Przez gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne Roztocza: droga nr 858 Zamość-Biłgoraj i Józefów-Panasówka, a także linia kolejowa Zamość-Stalowa Wola.

Gospodarka
Podstawową dziedziną gospodarki w gminie Tereszpol jest rolnictwo, reprezentowane przez 1276 gospodarstw indywidualnych o średniej powierzchni 3,12 ha. Na słabych, piaszczystych glebach
uprawia się żyto, ziemniaki, grykę.

Obiekt szkolny w TereszpoluGmina Tereszpol jest jedną z najbardziej zalesionych gmin woj. lubelskiego - aż 73 proc. jej powierzchni zajmują lasy (1019 ha) i z tej racji istotną rolę odgrywa tutaj gospodarka leśna.
W gminie funkcjonuje 129 podmiotów gospodarczych, w tym 2 tartaki, 2 piekarnie, zakład produkcji materiałów budowlanych oraz 48 firm zajmujących się handlem.
Gmina ma bogate zasoby surowców naturalnych - piasków kwarcowych trzeciorzędowych przydatnych w przemyśle szklarskim (złoża w Tereszpolu-Kukiełkach) i piasków kwarcowych czwartorzędowych (złoża w Tereszpolu-Zaorendzie i Bukownicy).

Infrastruktura
Kościół parafialny w TereszpoluZ sieci wodociągowej korzystają już mieszkańcy pięciu wsi, (jedyną wsią nie po-siadającą dostępu do wodociągu jest Bukownica). Wybudowano także oczyszczalnię ścieków oraz 1183 mb kolektora sanitarnego. Łączność telefoniczną ze światem mają mieszkańcy wszystkich wsi (oprócz Bukownicy).

Opiekę zdrowotną sprawuje Gminny Ośrodek Zdrowia w Tereszpolu. Bazę kultury stanowi jedynie Gminna Publiczna Biblioteka.
Sport gminny reprezentowany jest przez klub "Orzeł".

Historia
Wieś puszczańska Tereszpol została założona w XVII w. przez ordy-natów zamojskich. Z czasem wykształciła się w dużą wieś o długości ponad 5 km, podzieloną na trzy części (Zaoren-da, Kukiełki, Zygmunty), w której przed II wojną mieszkało blisko 3 tyś. osób. Tereszpol był wówczas siedzibą gminy w pow. zamojskim.

Skałka ostańcowa na stoku Lasowej Góry - pomnik przyrodyPo II wojnie związany z pow. biłgorajskim, w latach 1976-84 został roz-dzielony między gminy Zwierzyniec i Bił-goraj. Samodzielną gminę Tereszpol re-aktywowano w 1984 r.
Wieś Tereszpol była terenem walk żołnierzy WP z hitlerowcami we wrześniu 1939 r. Położona na terenie gminy wieś Panasówka to z kolei miejsce słynnej bitwy stoczonej tutaj 3 czerwca 1863 roku przez oddziały powstańców styczniowych Marcina Lelewela-BoreIowskiego z wojskami carskimi, zakończonej zwycięsko dla Polaków.

Zabytki

  • Panasówka - mogiła powstańców 1863 r. na wzgórzu Polak, wzniesieniu, z którego dowodził bitwą M. Lelewel-Borelowski. Przy mogile głaz z metalową tablicą inskrypcyjną ku czci bohaterskich 35 powstańców, którzy zginęli na polach Panasówki (Rosjan zginęło 300). Obok mogiła mjr Edwarda Nyary'ego-Wera, walczącego w szeregach powstańców, który także poległ pod Panasówka.
  • Kościół parafialny w Tereszpolu-Zaorendzie pw. MB Częstochowskiej, wzniesiony w 1851 r. stara-niem parafian i Ordynacji Zamojskiej, jako cerkiew greko-katolicka (w latach 1875-1915 cerkiew pra-wosławna), od 1919 świątynia rzymsko-katolicka.
  • Cmentarz rzymsko-katolicki w Tereszpolu z mogiłami żołnierzy Września 1939 r.
Turystyka
Wspaniałe lasy Puszczy Solskiej i wzgórza Roztocza odwiedzane są licznie przez turystów wędrujących roztoczańskimi szlakami pieszymi wiodącymi przez teren gminy.
Brak środków w budżecie gminy nie pozwala jednak na właściwe spożytkowanie pobytu turystów. W gminie nie ma bowiem bazy noclegowej i żywieniowej dla turystów. Nadzieją jest agroturystyka oraz inwestorzy zewnętrzni, którzy zechcieliby wykorzystać walory gminy.

Urząd gminy
23-407 Tereszpol
tel. (0-84) 687-60-21