Zabytki
Zagroda Sitarska w Biłgoraju - unikalny zabytek w skali krajuHistoria osadnicza tych ziem sprawiła, że najcenniejsze i najstarsze zabytki powiatu mają charakter sakralny. Nie ma tu pałaców i dworów - tak charakterystycznych akcentów naszej przeszłości w innych regionach woj. lubelskiego - nie przetrwał praktycznie ani jeden obiekt związany z dawnymi właścicielami Biłgoraja czy Tarnogrodu. Niemym świadkiem - tych wielokulturowych w dawnej Rzeczypospolitej ziem - są kościoły cerkwie i synagogi. A pomniki i mogiły na cmentarzach obrazują historię najnowszą powiatu, pełną dramatycznych wydarzeń w okresie II wojny światowej. W wyniku ludobójczej polityki hitlerowskich Niemiec znikli żydowscy mieszkańcy powiatu, a ludność polska przesiedlana i pacyfikowana, atakowana tak przez Niemców jak i Ukraińców z UPA, poniosła wiele ofiar, upamiętnionych na pomnikach i tablicach niemal w każdej miejscowości powiatu. Szczegółową prezentację zabytków znajdą Czytelnicy w opisie poszczególnych miast i gmin.