Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Okolice
Statystyki powiatu biłgorajskiego wg. GUS-u
Główny Urząd Statystyczny postanowił zabawić się we wróżkę i przewidzieć jaka będzie struktura i liczba ludności powiatu biłgorajskiego do 2030 roku. Jak wynika z tego opracowania ludności ma ubywać, zaś z kolei w chylącym się ku upadkowi powiecie zamojskim przybywać (nie mam tu tych danych). Z całym szacunkiem dla GUS-u - ale chyba nie wziął pod uwagę wielu czynników - chociaż jak będzie to się dopiero okaże. Pożyjemy, zobaczymy...

Ludność powiatu - Stan w dniu 31.XII w tys osób
POWIAT
ROK
1998 *)
1999
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
biłgorajski
106,3
106,1
105,9
104,5
103,3
102,0
100,3
98,0
95,3
*) Dane rzeczywiste

Jak widać kobiet jest trochę więcej  niż mężczyzn, z upływem czasu ten stan się będzie pogłębiać. Powiat jest młody w skali kraju - dopiero za 30 lat będziemy społeczeństwem starzejącym się...

Struktura ludności według wieku (w odsetkach)
Powiat
Płeć
Wiek przedprodukcyjny (0-17)
Wiek produkcyjny (18-59/64)
Wiek poprodukcyjny (60+/65+)
2000
2015
2030
2000
2015
2030
2000
2015
2030
Powiat biłgorajski
razem
26,7
20,7
19,0
57,0
61,7
58,0
16,3
17,6
22,9
 
mężczyźni
27,8
21,4
19,7
61,4
67,4
63,4
10,8
11,2
16,9
 
kobiety
25,6
20,0
18,4
52,7
56,0
52,7
21,7
23,9
28,9

W ostatniej tabeli zestawiono liczbę ludności - tu też da się zauważyć parę ciekawostek - kobiety "lgną" do ośrodków miejskich - być może jest to wynik ich wrodzonej skłonności do gromadzenia się - a może po prostu coraz mniejsza ochota pracy w słabo dotowanym rolnictwie.
Statystycznie najgorzej mają panowie w gminie Potok Górny, być może powinni pomyśleć o migracji na drugi koniec powiatu - do gminy Turobin, gdzie statystycznie kobiety mają nadmiar ilościowy.
Jedna czwarta ludności żyje w Biłgoraju - prawdopodobnie ta tendencja będzie narastała, wraz z powierzchnią miasta i rozwojem przemysłu. Z moich informacji wynika że tabela poniżej jest prawdziwa. Na razie się jednak tego nie dowiemy gdyż spis powszechny planowany jest po 2002 roku.

Ludność według płci, gmin  w 1998 r.
Stan w dniu 31 XII - w podziale administracyjnym z dnia 01.01.1999 r.
Wyszczególnienie
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Miasta
Wieś
razem
mężczyźni
kobiety
razem
mężczyźni
kobiety
Powiat biłgorajski
106301
52718
53583
34697
16869
17828
71604
35849
35755
gm. w. Aleksandrów
3207
1394
1813
-
-
-
3207
1394
1813
m. Biłgoraj
27043
13195
13848
27043
13195
13848
-
-
-
gm. w. Biłgoraj
12158
6085
6073
-
-
-
12158
6085
6073
gm. w. Biszcza
4107
2017
2090
-
-
-
4107
2017
2090
gm. m-w Frampol
6860
3439
3421
1520
728
792
5340
2711
2629
gm. w. Goraj
4686
2347
2339
-
-
-
4686
2347
2339
gm. m-w. Józefów
7684
3977
3707
2645
1283
1362
5039
2694
2345
gm. w. Księżpol
6836
3482
3354
-
-
-
6836
3482
3354
gm. w. Łukowa
4510
2259
2251
-
-
-
4510
2259
2251
gm. w. Obsza
4310
2170
2140
-
-
-
4310
2170
2140
gm. w. Potok Górny
5905
3010
2895
-
-
-
5905
3010
2895
gm. m-w. Tarnogród
7408
3638
3770
3489
1663
1826
3919
1975
1944
gm. w. Tereszpol
4194
2169
2025
-
-
-
4194
2169
2025
gm. w. Turobin
7393
3536
3857
-
-
-
7393
3536
3857

Wszystkie dane pochodzą z serwera Głównego Urzędu Statystycznego. Żeby sobie ułatwić wprowadzono dziwny podział na gminy wiejskie (gdzie nie ma miasta), miejsko-wiejskie (gdzie jest miasto i wsie) i miejskie (gdzie nie ma wsi). Naprawdę ludzie którzy tam pracują chyba się bardzo nudzą...

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: