Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Okolice
Wykaz obiektów powiatu biłgorajskiego wpisanych do rejestru zabytków
Lp
Miejscowość
Nr. rej. zabytków
Obiekt
Miasto Biłgoraj
1   A - 72 Kaplica św. Marii Magdaleny, murowana, z drzewostanem
2   A - 73 Dzwonnica murowana
3   A - 74 Pozostałości dawnego klasztoru franciszkańskiego; ogrodzenie murowane ze schodami i bramą, drzewostan
4 ul. Nadstawna 50 A - 110 Zagroda sitarska; dom drewniany z 1810 r., spichlerz, budynki gospodarcze, wozownia, brama z furtką
5 ul. Czerwonego Krzyża 29 A - 144 Pozostałości zagrody młynarskiej, dom drewniany, spichlerz drewniany, jaz z mostem na rzece, otoczenie zespołu
6 ul. Lubelska A - 173 Cmentarz nieczynny o pow. 2,8 ha z drzewostanem, nagrobkami, bramą i pozostałością ogrodzenia
7   A - 250 Kościół filialny p.w. św. Jerzego, murowany, cmentarz przykościelny
8 ul. Tarnogrodzka A - 305 Kościół parafialny, murowany, drzewostan
9   A - 286 Park dworski zw. "Różnówka"
10 ul. Lubelska A - 331 Cmentarz grzebalny, czynny, z drzewostanem, nagrobkami i bramami
11 ul. M.Konopnickiej A - 482 Cmentarz żydowski o pow. 25,9 arów
gmina Biłgoraj
12 Sól A - 443 Kościół murowany, cmentarz przykościelny
gmina Biszcza
13 Biszcza A - 272 Kościół parafialny p.w. Najśw. Serca P. Jezusa, murowany, drzewostan
gmina Frampol
14 Frampol A - 21 Układ urbanistyczny miasteczka i zabudowa ulic stodolnych
15 Frampol A - 231 Kościół par. p.w. MB Szkaplerznej i św. Jana Nepomucena, murowany, dzwonnica murowana, drzewostan
16 Radzięcin A - 39 Kościół par. p.w. św. Kazimierza, murowany, drzewostan
gmina Goraj
17 Goraj A - 42 Kościół par. p.w. św. Bartłomieja Apostoła, murowany, dzwonnica - brama murowana, drzewostan
miasto i gmina Józefów
18 Górecko Kościelne A - 216 Układ przestrzenny wsi
19 Józefów A - 5 Zespół kościoła parafialnego p.w. Nipokalanego Poczęcia NMP: kościół murowany, kapliczki, brama murowana, ogrodzenie murowane
20 Józefów A - 119 Synagoga murowana
21 Józefów A - 120 Cmentarz żydowski
22 Józefów A - 329 Cmentarz grzebalny, czynny
gmina Księżpol
23 Księżpol A - 271 Zespół kościoła par. p.w. Podwyższenia Krzyża Św.: kościÓł murowany, dzwonnica murowana, cmentarz przykościelny z drzewostanem
24 Księżpol A - 456 Cmentarz grzebalny
25 Majdan Nowy A - 471 Rządcówka Ordynacji Zamojskiej, murowana
gmina Łukowa
26 Łukowa A - 490 Zespół Urzędu Gminy: budynek Urzędu Gminy, murowany, areszt gminny murowany
gmina Obsza
27 Obsza A - 270 Kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, murowany, dzwonnica-brama murowana, cmentarz przykościelny, drzewostan
28 Zamch A - 390 Kościół par. p.w. św Jozafata i Praksedy, murowany, cmentarz przykościelny
gmina Potok Górny
29 Potok Górny A - 40 Zespół kościoła par. p.w. św. Jana Chrzciciela: kościół murowany, brama-dzwonnica murowana, ogrodzenie z furtą, kapliczka drewniana, drzewostan
miasto i gmina Tarnogród
30 Luchów Górny A - 43 Kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Józefa Oblubieńca, murowany, drzewostan
31 Tarnogród A - 16 Zespół kościoła par. p.w. Przemienienia Pańskiego: kościół murowany, dzwonnica murowana, drzewostan i ogrodzenie w granicach cmentarza przykościelnego
32 Tarnogród A - 20 Kościół filialny p.w. św. Rocha, drewniany, otoczenie w obrębie cmentarza przykościelnego
33 Tarnogród A - 49 Spichlerz drewniany
34 Tarnogród A - 55 Synagoga murowana
35 Tarnogród A - 196 Cerkiew prawosławna murowana, cmentarz przycerkiewny, drzewostan
gmina Tereszpol
36 Panasówka A - 157 Zespół dworski: dwór murowany, pozostałości parku
gmina Turobin
37 Czernięcin Poduchowny A - 489 Zespół kościoła par. p.w. św. Katarzyny: kościół, dzwonnica drewniana
38 Turobin A - 28 Zespół kościoła par. p.w. św. Dominika: kościół murowany, dzwonnica murowana, drzewostan w granicach cmentarza przykościelnego
39 Turobin A - 31 Kaplica cmentarna p.w. św. Elżbiety, drewniana, na cmentarzu grzebalnym
40 Turobin A - 32 Kaplica p.w. św Marka przy ul. Staszica

Z uwagi na ostatnią plagę kradzieży, kilka zabytków zostało pominiętych w niniejszym spisie. Smutne, że dla niektórych liczą się tylko pieniądze zdobyte kosztem zniszczenia czegoś co przetrwało często kilkaset lat. Może ci którzy tych kradzieży dokonują zastanowią się czy naprawdę warto za marne grosze zniszczyć wspólne dziedzictwo, czegoś co tak naprawdę nie da się przeliczyć na żadne pieniądze...

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: