Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Dziennik Wschodni 07.12.1999
Zbierają podpisy
Rada Powiatowa OPZZ w Biłgoraju zbiera podpisy o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania tamtejszej Rady Miejskiej.

Zgodnie z wymogami, inicjatorzy referendum muszą zebrać podpisy co najmniej 10 proc. osób uprawnionych do głosowania. W Biłgoraju takich osób jest 19.352. Licząc od 26 listopada, związkowcy mają 60 dni na zebranie co najmniej 1936 podpisów.

Na listach skierowanych do wyborców sformułowane są w skrócie zarzuty, jakie grupa inicjatywna kieruje pod adresem Rady Miejskiej Biłgoraja. Grzechy radnych, to - zdaniem OPZZ -"łamanie podstawowych reguł współpracy ze związkami zawodowymi, manipulowanie przy wyborach ławników do Sądu Rejonowego i Kolegium ds. Wykroczeń, udzielenie niskoprocentowej pożyczki dla spółki cywilnej w sytuacji, gdy Rada Miejska sama zaciąga kredyty komercyjne oprocentowane wyżej, naruszenie przepisów prawa przy utworzeniu Biłgorajskiego Centrum Kultury, naruszenie prawa przy wyborze i powołaniu dyrektora BDK i BCK, niewłaściwe odwołanie dyrektora BDK".

Zenon Kowalik, pełnomocnik organizacji będącej inicjatorem referendum, nie chce ujawniać szczegółów przed zebraniem podpisów. Ma nadzieje, że listy będą gotowe przed świętami.

(zsaw)

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: