Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Dziennik Wschodni 13.12.1999
Park "Solidarności" w Biłgoraju
Jeden ze skwerów w centrum miasta nosi od niedawna nazwę parku "Solidarności". Stało się tak na mocy uchwały podjętej przez rajców miejskich w trakcie ostatniej sesji.

Inicjatywa przypisania takiej właśnie nazwy miejscu położonemu przy ul. Kościuszki w Biłgoraju, w sąsiedztwie tzw. starej elektrowni, będącej obecnie siedzibą Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej zrodziła się już wiele tygodni temu. Z propozycją nadania nowej nazwy temu fragmentowi miasta wystąpili wówczas przedstawiciele AWS. Jednym z zasadniczych argumentów wymienianych przez pomysłodawców był fakt, iż położony na terenie tego parku budynek był pierwszą siedzibą rodzącej się przed laty biłgorajskiej "Solidarności". Projekt uchwały, przedstawiony w trakcie ostatnich obrad rady nie spotkał się jednak z jednogłośnie pozytywnym przyjęciem.

Artur Bara, radny z ramienia SLD, stwierdził, że podejmowanie takich decyzji uznać należy za "co najmniej niestosowne", a inicjatorom uchwały zarzucił brak pokory. Wszystko to jednak nie przeszkodziło w ostatecznym pozytywnym przyjęciem uchwały.

(ak)

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: