Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Dziennik Wschodni 16.12.1999
Wysoka poprzeczka
Nie tylko średnia ocen znacznie powyżej 5,0, ale także wzorowe zachowanie oraz udział i sukcesy w konkursach przedmiotowych to nowe wymagania, jakie należy spełnić, aby zostać stypendystą burmistrza Biłgoraja. Zasady przyznawania stypendiów uległy modyfikacji w związku z reformą oświaty.

Dostanie się na listę stypendystów nie jest sprawą prostą. Spośród uczniów szkół podstawowych na stypendium mogą liczyć młodzi ludzie z klas V i VI, którzy w ciągu jednego semestru nauki zdobyli średnią ocen na poziomie 5,5, a ponadto zasłużyli na wzorową ocenę z zachowania. Stypendystą może zostać również uczeń ze średnią 5,4, o ile był uczestnikiem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź makroregionalnym.

Nieco niższa średnia (5,4) wymagana jest natomiast od ósmoklasistów i gimnazjalistów. W tej grupie wiekowej na stypendium mogą liczyć także uczniowie ze średnią ocen na poziomie 5,0, ale jedynie wówczas, kiedy biorą udział w olimpiadach przedmiotowych wojewódzkich bądź makroregionalnych (do średniej dolicza się dodatkowe 0,2) lub na szczeblu ogólnopolskim (średnia podwyższona zostaje o 0,4).

Lista wyróżnionych prymusów kompletowana jest po zakończeniu każdego semestru, a obowiązuje w trakcie następnego. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków szkolnych przez stypendystę, wypłata może zostać zawieszona.

ak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: