Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Dziennik Wschodni 20.12.1999
Jak zrobić karierę?
Towarzystwo Gospodarcze w Biłgoraju do aktywności zawodowej

Taktyka awansowania, reguły komunikacji, radzenie sobie ze stresem i tajniki prawa pracy to tylko niektóre zagadnienia, jakie będzie można poznać w trakcie bezpłatnych kursów organizowanych dla pracujących i bezrobotnych kobiet przez biłgorajskie Towarzystwo Gospodarcze.

Projekt zakładający przeprowadzenie tego typu szkoleń, którym przyświeca hasło "Kobieta potrafi" został we wrześniu br. opracowany przez Towarzystwo Gospodarcze w Biłgoraju i wtedy też skierowany do konkursu ogłoszonego przez Fundacje im. Stefana Batorego w Warszawie. Komisja konkursowa zaakceptowała pomysł, a na jego realizację przeznaczyła 6800 zł.

- Pomysł projektu zrodził się w wyniku obserwacji biłgorajskiego rynku pracy, kontaktów z przedsiębiorstwami, rozmów prowadzonych z kobietami, a także wyników wyborów samorządowych - informuje Alicja Tuzinek z biłgorajskiego Towarzystwa Gospodarczego. - Okazuje się bowiem, że kobiety rzadziej od mężczyzn zajmują stanowiska kierownicze w firmach, mniej kobiet decyduje .się na, rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej, a także niewiele pań aktywnie uczestniczy w życiu publicznym.

Celem projektu, który realizowany będzie w trakcie 40-godzinnych warsztatów, jest zachęcenie kobiet do aktywnego spojrzenia na swoje życie, do profesjonalnego planowania swojej drogi zawodowej. Specjaliści z dziedziny prawa, psychologii, zarządzania oraz doradcy personalni postarają się także wytłumaczyć pracującym kobietom, że mają prawo i możliwości zmiany pracy, jeżeli wykonywana obecnie ich nie satysfakcjonuje. Paniom bezrobotnym podpowiedzą zaś, jak znaleźć intratną posadę. Kolejne wykłady i prelekcje poświęcone zostaną taktyce awansowania i sposobom przezwyciężania barier, regułom skutecznej komunikacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem i pokonywaniu strachu przed podejmowaniem ryzyka.

- Uczestniczkom szkolenia przybliżymy również wiedzę z zakresu Internetu, ponieważ naszym zdaniem kobiety posiadają znikomą wiedzę na ten temat, a na świecie coraz więcej kobiet korzysta z sieci - dodaje A. Tuzinek. - Na wybrane szkolenia zapraszać będziemy także panie, którym udało się pogodzić karierę zawodową z potrzebami rodziny, ażeby podzieliły się z uczestniczkami swoimi doświadczeniami. Przede wszystkim jednak będziemy się starali przekonać kobiety, że przy odpowiednim nastawieniu i akceptacji własnej osobowości nie istnieją granice tego, co pragnie się osiągnąć.

Pierwsze szkolenia powinny zostać przeprowadzone już pod koniec grudnia br., a najpóźniej z początkiem stycznia przyszłego roku. Uczestnictwo w nich jest bezpłatne, a chęć przystąpienia do warsztatów należy zgłosić w siedzibie biłgorajskiego Towarzystwa Gospodarczego.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: