Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Dziennik Wschodni 20.12.1999
Oficjalnie o kolegium UMCS
Jutro sesja Rady Powiatu Biłgorajskiego

Wizyta przedstawicieli najwyższych władz lubelskiego UMCS, podczas której zostanie oficjalnie ogłoszona lista kierunków kształcenia na uruchamianym w październiku przyszłego roku w Biłgoraju kolegium licencjackim tego uniwersytetu to najważniejszy punkt jutrzejszej sesji

Ostateczna decyzja o powołaniu w Biłgoraju wybranych wydziałów UMCS zapadła podczas ubiegło tygodniowych (15 bm.) obrad senatu lubelskiej uczelni. Wtorkowa wizyta stanie się oficjalnym przypieczętowaniem i ogłoszeniem podjętych wówczas postanowień. Przypomnijmy, że uruchomione w Biłgoraju kolegium umożliwi studentom zdobycie tytułu licencjata, a nauka będzie przebiegać w systemie stacjonarnym, wieczorowym oraz zaocznym. Siedzibą dla powstającej w mieście nad Ladą uczelni stanie się obecny internat Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ.

Jutro radni powiatu biłgorajskiego zajmą się także sprawami bieżącymi. Planowane jest m.in. podjecie uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie. Zostanie wybrany bank, który zajmie się obsługą powiatowych finansów w nadchodzącym roku. Poza tym rajcy podejmą uchwałę o utworzeniu w Turobinie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Rolniczych. Planowane jest także przyjęcie zmian w zasadach funkcjonowania biłgorajskiego SP ZOZ.

(ak)

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: