Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta Wyborcza 28.12.1999
Biłgoraj 2000
Biłgoraj będzie miał wyższą uczelnię. W październiku roku 2000 rusza tam kolegium licencjackie UMCS. Na pięciu kierunkach będzie się kształcić ponad dwa tysiące osób.

Plany uruchomienia trzyletniego kolegium licencjackiego przedstawił na ostatniej sesji rady powiatu biłgorajskiego rektor Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej prof. Marian Harasimiuk. Oficjalna decyzja w tej sprawie ma zapaść na styczniowym posiedzeniu senstu UMCS. - To tylko formalność - zdradził nam rektor Harasimiuk.

Biłgorajskie kolegium licencjackie będzie kształcić zaocznie na pięciu kierunkach: historia. polonistyka z logopedią, informatyka, germanistyka i kulturoznawstwo. Absolwenci kolegium będą mogli kontynuować naukę na wyższych uczelniach -tłumaczy Marian Kurzyna zastępca przewodniczącego rady powiatu biłgorajskiego. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że władze Biłgoraja będą się starać, by do roku 2003, kiedy pierwsi absolwenci ukończą kolegium, utworzyć w mieście filię UMCS.

Biłgorajski samorząd gotów jest przekazać na potrzeby wyższej uczelni kilka budynków. Przede wszystkim internat Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wira-Bartoszewskiego. a także budynek Zawodowego Studium Medycznego i aulę Państwowej Szkoły Muzycznej przy Kościuszki.

Ale to nie koniec samorządowego wsparcia. Biłgorajskie samorządy za mierzają się dobrowolnie opodatkować na rzecz kolegium. - Przekażemy po 10 zł od każdego mieszkańca. W Biłgoraju mieszka ok. 26.5 tys. osób. co oznacza. że wyższa uczelnia otrzyma z miejskiej kasy 265 tys. zł -obiecuje burmistrz Biłgoraja Stefan Oleszczak. Podobne deklaracje finansowe złożyli sa morządowcy innych gmin powiatu. Sam powiat, zgodnie z obietnicami Kurzyny, przekaże na potrzeby biłgorajskiego kolegium ponad 100 tys. zł. Oznacza to, że kolegium otrzymałoby grubo ponad milion złotych.

Według członka zarządu miasta Biłgoraja Tomasza Książka. od przyszłego roku naukę w kolegium licencjackim podjęłoby ok. 2-3 tys. osób. - Wśród młodzieży szkół średnich przeprowadziliśmy już sondaż, z którego wynika, że w samym Biłgoraju chęć podjęcia nauki w kolegium zadeklarowało blisko 1100 osób. Do tego trzeba dodać młodzież z kilkunastu okolicznych gmin - wyjaśnia przewodniczący Kurzyna.

Powiat biłgorajski, w skład którego wchodzi czternaście gmin, zamieszkuje 107 tys. ludzi. - Dzięki atrakcyjnym kierunkom studiów, gdzie będą kształceni m.in. nauczyciele, ściągniemy do Biłgoraja młodzież z sąsiednich powiatów: janowskiego, lubaczowskiego, niżańskiego i stalowowolskiego - ma nadzieję Tomasz Książek.

A co z wyższej uczelni będzie miał Biłgoraj? - Wzrośnie ranga miasta. Ściągniemy młodzież, dla której studiowanie w Biłgoraju będzie tańsze niż kosztowne wyprawy do Lublina, Rzeszowa. czy Krakowa. Biłgorajscy studenci będą tutaj mieszkać, robić zakupy, dzięki czemu nakręcą koniunkturę. A po skończeniu studiów wejdą w skład biłgorajskiej inteligencji -nie mają wątpliwości samorządowcy z Biłgoraja.

JB

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: