Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 07.12.1999
Biłgorajskie granty
W Biłgoraju rozstrzygnięto pierwszy konkurs grantowy, rozpisany przez Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej- filantropijną organizację społeczną, działającą na terenie powiatu biłgorajskiego i Gminy Zwierzyniec. Zgłoszone do konkursu projekty oceniano pod względem wartości merytorycznej, unikatowości, zasięgu, zaangażowania społecznego w jego realizację oraz wkładu pracy własnej autorów. Komisja konkursowa przyznała 10 nagród wartości 17.000 zł.

Grant w wysokości 2600 otrzymało Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju na organizacją konkursu fotograficznego " Moje miejsce na ziemi", adresowanego do młodzieży gimnazjalnej z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Gimnazjum to, uhonorowano także grantem w wysokości 820 zł, przeznaczonym na zorganizowanie loterii fantowej, z której dochód przeznaczono na zakup sprzętu sportowego dla domu dziecka w Zwierzyńcu.
Grant w wysokości 3 tyś. zł otrzymał Fudokan Karate Klub w Biłgoraju na organizacją IX Mistrzostw Polski Młodzików. Jest to prestiżowa, ogólnopolska impreza, a sami karatecy z Biłgoraja należą od lat do czołówki krajowej, zdobywając medale w Mistrzostwach Europy i Świata.
Grant o wartości 2,5 tyś. przyznano prężnie działającemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Biłgoraju na organizacją Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików.
Grant o wartości 2 tyś. zł. ofiarowano Komitetowi Rodzicielskiemuz SP w Księżpolu na zorganizowanie placu zabaw dziecięcych przy szkole podstawowej. Komitet pomaga także w zaopatrywaniu szkoły w pomoce dydaktyczne. Dzięki jego pracy powstał przy szkole kompleks boisk sportowych.
Grant 2 tyś. przyznano SP w Zwierzyńcu na projekt "zielona klasa ". Jego celem jest nauczanie przyrody w klasie zorganizowanej w plenerze. Elementami "zielonej klasy" są m.in.: hodowla roślin, alpinarium, piaskownica służąca eksperymentom przyrodniczym. l ,2 tyś. zł przyznano na projekt " Zabawa choinkowa 2000 ", przedstawiony przez Szkolne Koło PCK, działające przy Zespole Szkół Budowlanych w Biłgoraju.
Celem projektu jest zorganizowanie zabawy choinkowej dla najbiedniejszych dzieci regionu. Impreza poprzedzona jest przeprowadzaniem ankiet i wywiadów w SP, w celu identyfikacji dzieci dotkniętych biedą, zorganizowaniem dyskotek i loterii fantowej, z której zysk przeznaczony zostanie na zabawę choinkową oraz zbiórkę zabawek i słodyczy wśród uczniów ZSB. Dzieci uczestniczące w zabawie (około 70) oprócz słodyczy i zabawek dostaną przybory szkolne.
Grant 1200 zł przekazano Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło Powiatowe w Biłgoraju na urządzenie świetlicy dla członków związku i pokaz technik masażu. W projekcie udział weźmie także młodzież z koła PCK, działająca przy zespole Szkół Budowlanych.
Grant 380 zł trafi do Gimnazjum we Frampolu, na realizację projektu "Podręczniki dla najbiedniejszych". Wniosek nie spełniał kryteriów konkursowych, ale nagrodzony został ze względu na pilną potrzebę związaną z sytuacją nowego typu szkół.

Uroczyste wręczenie grantów odbędzie się 6 grudnia, o godz. 15.00, w siedzibie fundacji przy ul. Kościuszki 65 w Biłgoraju.

roh

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: