Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Tygodnik Zamojski 01.12.1999
Skrót wydarzeń
  • 6 grudnia o godz. 15. w Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostaną wręczone granty laureatom pierwszego konkursu Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej. Komisja konkursowa wyłoniła 10 laureatów. Łączna suma gramów wynosi 17 tyś. zł. Wysoko oceniono dwa projekty, przygotowane przez Annę Bodys z Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju (za zorganizowanie loterii fantowej, z której dochód przeznaczono na zakup sprzętu sportowego dla domu dziecka oraz konkursu fotograficznego pt. "Moje miejsce na Ziemi").
  • 9 inwestycji dostało dofinansowanie ze środków UE z programu Struder 2. 50 proc. dofinansowania przyznano m.in. na modernizację kotłowni w Zwierzyńcu, kanalizację os. Polna i sieci gazowej os. Batorego, kolektora sanitarnego w Tamo-grodzie, oczyszczalni ścieków w Łukowej. Suma dotacji -1,942 min zł.
  • Dziś (w środę) odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Biłgoraju. Radni będą debatowali m.in. nad zmianami planu zagospodarowania przestrzennego, zechcą zakupić też działkę przy ulicy Polnej, która zostanie zaoferowana inwestorom. Z programu przeciwalkoholowego przesuną pieniądze na utrzymanie noclegowni. Będą również głosować nad propozycją Zarządu Miasta nazwania skweru przy Starej Elektrowni Parkiem Solidarności.
  • Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lub. ma jeszcze pieniądze na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Można skorzystać z pożyczek dla bezrobotnych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, a także dla pracodawców na tworzenie dodatkowych miejsc pracy. Wnioski są przyjmowane do 15 grudnia. Bliższych informacji udziela PKP w Tomaszowie Lub., tel. (0832) 38-63, 20-24.
©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: