Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Tygodnik Zamojski 08.12.1999
Fortel prawicy
Nie będzie obniżki diet radnych.

Radni Biłgoraja nie zbiednieją na święta. Propozycja SLD radykalnego obniżenia diet nie spotkała się z poparciem kolegów z AWS i Biłgorajskiej Inicjatywy Samorządowej. Na diety dla radnych, przewodniczących i członków Zarządu Miasta budżet wyasygnuje ponad 190 tyś. złotych, o 100 tyś. zł więcej, niż zakładano na początku roku.

Prawicowa koalicja AWS -BIS uciekła się do fortelu. Na początku sesji, przy ustalaniu porządku obrad, wiceprzewodniczący Mieczysław Grygiel (BIS) zgłosił wniosek o obniżenie diet radnych o 20 procent. Ubiegł socjaldemokratów, którzy proponowali kompleksową regulacje diet nie tylko dla radnych, ale także dla przewodniczących członków Zarządu Miasta.

W przerwie obrad zebrali się przewodniczący klubów BIS, SLD i AWS.

- Ustaliliśmy, że obniżymy diety za udział w sesji i posiedzeniu komisji o 16 proc., a za przewodniczenie pracom komisji o 20 proc. - stwierdził Tadeusz Ferens, wice burmistrz i radny AWS. Oznaczało to, że redukcja nie obejmie diet przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej (w tym projektodawcę uchwały, Mieczysława Grygiela) oraz nieetatowych członków zarządu.

Radni z opozycji proponowali, aby diety za udział w sesji wynosiły 5 proc. średniej krajowej w budżetówce, za udział w posiedzeniu komisji - 4 proc. Byłoby to ok. 60 złotych, czyli ok. 40 proc. mniej, niż obecnie (ok. 100 zł). Również 40- proc. obniżkę dochodów proponuje SLD dla przewodniczącego Rady Miejskiej, Mirosław Tujak. Teraz jego dieta wynosi 250 proc. najniższego wynagrodzenia, czyli ok. l 400 zł miesięcznie. SLD proponuje połowę średniej płacy, czyli ok. 850 zł. Radykalną zmianę dochodów zafundowano by wiceprzewodniczącym RM i członkom ZM. Zamiast stałego ryczałtu w wysokości 200 proc. najniższej pensji (obecnie), dostawaliby 6 proc. średniego wynagrodzenia za każde posiedzenie rady.

Tak zdecydowana obniżka diet była nie w smak radnym koalicji. Na wniosek wiceburmistrza Tadeusza Ferensa, uchwałę odrzucono. Ustalono jedynie, że nad projektem SLD będą pracowały komisje stałe Rady Miejskiej.

WAM

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: