Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Dziennik Wschodni 08.03.2000
Żacy nad Ładą
Senat UMCS podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Biłgoraju Kolegium Licencjackiego

Jeszcze w tym roku Biłgoraj stanie się miastem akademickim. Senat UMCS podjął w minioną środę uchwałę w sprawie utworzenia w tym mieście Kolegium Licencjackiego. Podpisał ją prof. dr hab. Marian Harasimiuk, rektor UMCS.

Uruchomienie w Biłgoraju kolegium umożliwi studentom zdobycie tytułu licencjata, a nauka będzie przebiegać przez trzy lata w systemie stacjonarnym, wieczorowym oraz zaocznym. Przyszli studenci będą mieli do wyboru aż pięć kierunków studiów. W systemie wieczorowym uruchomione zostaną studia licencjackie na kierunku informatyka i filologia germańska. Historię oraz filologię polską będzie można studiować w systemie zaocznym, kulturoznawstwo zaś w trybie stacjonarnym. Ukończenie wyższych studiów zawodowych i otrzymanie tytułu licencjata upoważni absolwentów biłgorajskiego kolegium do podjęcia nauczania w różnych typach szkól, bądź do kontynuowania uzupełniających studiów magisterskich.

- 1 października br. kolegium rozpocznie rok akademicki - powiedziała nam Elżbieta Mulawa-Pachoł, rzecznik prasowy UMCS. - Kadrę dydaktyczną stanowić będą nasi pracownicy, a rekrutację przeprowadzimy według powszechnie przyję

tych zasad, a więc będzie to 'albo egzamin wstępny, albo rozmowa kwalifikacyjna. Informatory dotyczące kierunków, toku studiów oraz zasad rekrutacji na UMCS w roku akademickim 2000/2001 są już w lubelskich księgarniach. Tam można też nabyć testy egzaminacyjne z lat minionych.
Siedzibą dla powstającej nad Ładą uczelni stanie się obecny internat Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ. Tutaj będą sale wykładowe, pokoje dla pracowników naukowych oraz studentów, którzy zdecydują się studiować w Biłgoraju.

- Uruchomienie w naszym mieście wyższej uczelni wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa - mówi Stefan Oleszczak, burmistrz Biłgoraja. - Duże podziękowania należą się m.in. prof. Stanisławowi Grabiasowi, dziekanowi Wydziału Humanistycznego UMCS, urodzonemu w podbiłgorajskiej Soli, który wspierał ideę utworzenia w Biłgoraju takiej szkoły.

Leszek Wójtowicz

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: