Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Dziennik Wschodni 17.02.2000
Zawód: matka
Wioski dziecięce SOS szukają kandydatek do pracy w Biłgoraju i Siedlcach

Kandydatek do pracy w charakterze matek w wioskach w Biłgoraju i Siedlcach poszukuje Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Po rozmowie kwalifikacyjnej wybrane kobiety przejdą półroczne szkolenie. To już trzeci taki kurs i prawdopodobnie ostatni.

Po wstępnej kwalifikacji na kurs skierowano już sześć matek. Potrzebne są jeszcze trzy do wioski w Siedlcach, gdzie zasiedlono już dziewięć domków (uroczyste otwarcie placówki nastąpi w czerwcu) i trzy do Biłgoraja (skąd ich poprzedniczki odeszły już na emeryturę). Kandydatki powinny być niezamężnymi bezdzietnymi kobietami w wieku 25-40 lat, o wysokim morale, akceptującymi idee wychowawcze wiosek dziecięcych SOS. Muszą mieć dobre zdrowie, co najmniej średnie wykształcenie i powinny być gotowe do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Jeśli zdecydują się na pracowite, ale petne satysfakcji życie poza swoim dotychczasowym środowiskiem, pomyślnie przejdą kwalifikacje i szkolenie - będą mogły pracować jako matki w wiosce, zamieszkać tam w domku wraz z 6-7 opuszczonymi dziećmi, otrzymując środki na utrzymanie rodziny oraz odpowiednie wynagrodzenie.

- Podczas kilkumiesięcznego szkolenia, finansowanego przez przyszłego pracodawcę, kandydatki przejdą kurs pedagogiki, psychologu i zdobędą szereg innych wiadomości niezbędnych im w przyszłej pracy - informuje pedagog, długoletni dyrektor kraśnickiej wioski Wiesław Kowalski. - Podczas praktyki w domach dziecka poznają środowisko swoich wychowanków.

Kandydatki na mamy będą miały także okazję odbyć praktykę w wioskach, gdzie poznają dzieci i pracę ich opiekunek. Mamy ze stażem w wioskach chętnie wprowadzają w klimat takiego życia swoje młodsze koleżanki. Później te panie, które zdecydują się na nowe życie przejmą obowiązki matki, której w wychowaniu dzieci pomaga ciocia i pozostały personel pedagogiczny.

- Nasze mamy przede wszystkim kochają dzieci - mówi Dorota Dobrowolska, odpowiadająca za rekrutację i szkolenie mam. - Są przy tym samodzielne, otwarte i gotowe do współpracy. Zwykle są to osoby pogodne, zadbane i dobrze zorganizowane, czego często nauczyły się już po podjęciu decyzji o pracy w wiosce.

Maria Balicka

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: