Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kurier Lubelski 01.02.2000
Biłgoraj akademicki
Biłgoraj ma szansę stać się miastem akademickim. Rada Powiatu podjęła już pierwsze kroki w tej sprawie.

W grudniu minionego roku podczas sesji rajcy starostwa podjęli uchwałę o utworzeniu filii UMCS Lublin. Uczestniczący w sesji prof. dr hab. Marian Harasimiuk, rektor UMCS oraz prof. dr hab. Stanisław Grabias, dziekan Wydziału Nauk. Humanistycznych przedstawili plan utworzenia w Biłgoraju 3-letnich studiów licencjackich z możliwością kontynuowania nauki w uczelni macierzystej. Miałyby one obejmować takie kierunki jak: informatyka, filologia germańska i kulturoznawstwo w trybie wieczorowym oraz historię i filologię polską w systemie zaocznym.

Bazę uczelni stanowić ma Liceum Ogólnokształcące im. ONZ. Akademik urządzony zostanie w części budynku internatu tej szkoły. Wykorzystane będą także sale wykładowe Studium Medycznego oraz Szkoły Muzycznej. Ostateczne decyzje w sprawie powołania w Biłgoraju filii UMCS zapadną na początku lutego, z chwilą wpisania do statutu lubelskiego uniwersytetu zmian o możliwości uruchamiania kolegiów w innych miastach.

(ms)

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: