Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kurier Lubelski 28.03.2000
Ratowanie szpitala
Rok 2000 ma być przełomowy dla Samodzielnego Publicznego ZOZ w Biłgoraju, ponieważ podejmowane są intensywne działa-nia dyrekcji celem racjonalizacji zatrudnienia i zmiany organizacji pracy po to, żeby uporać się z trudna sytuacja finansową i zapewnić dalszy byt biłgorajskiej służby zdrowia. Jak dowiedzieliśmy się z pracą w SP ZOZ pożegna się około 300 osób.

15 marca obradowała Społeczna Rada SP ZOZ w Biłgoraju, analizując m.in. wyniki realizacji planu finansowo-inwestycyjnego za ubiegły rok i założenia w tym zakresie na rok 2000. Okazuje się, że biłgorajski SP ZOZ nadal znajduje się w trudnej sytuacji, ponieważ ubiegły rok zamknął się deficytem w wys. ponad 4 min zł. Dodatkowo, pogarsza ten stan fakt, że kasa chorych "uwala" aż 2 min zł na funkcjonowanie ZOZ w tym roku. W tej sytuacji jest problem brakujących łącznie ok. 6 min zł, niezbędnych żeby zbilansować budżet ZOZ. Społeczna Rada ZOZ zobowiązała Romana Dziurę, który od polowy grudnia ub. roku jest dyrektorem SP ZOZ w Biłgoraju, do opracowania do 15 kwietnia programu naprawczego biłgorajskiej służby zdrowia. Dyrektor Dziura od razu przedstawił założenia tego planu, wskazując sposoby obniżki kosztów funkcjonowania ZOZ i uporania się z zaistniałym zadłużeniem.

- Są potrzeby przekształceń w zakładzie, z uwagi na trudną sytuację Finanso-wą po to, żeby zapewnić dalszy byt ZOZ. Będziemy szukać oszczędności po stro-nie wydatków rzeczowych, ale również po stronie plac. Przy obecnym stanie zatrudnienia zakład nie ma szans na dalsze funkcjonowanie i dlatego wspólnie ze związkami zawodowymi opracowaliśmy plan racjonalizacji zatrudnienia. Nie ma innego wyjścia, żeby ZOZ ratować, cześć załogi musi być zwolniona. W pierwszej kolejności redukcją zostają objęci pracownicy, którzy mają prawo do świadczeń przedemerytalnych (26 osób), oso-by uprawnione do renty lub emerytury (7), prowadzący działalność gospodarczą (7), na urlopach wychowawczych (9), itd. - powiedział dyrektor Dziura zaznaczając, że wszelkie działania w zakresie organizacji pracy ZOZ będą podejmowane w ten sposób, żeby nie ucierpiał pacjent.

"Po nowemu" będzie pracować 80 salowych, w 5 zespołach będą świadczyć usługi dla ZOZ. Podobnie planuje się w przyszłości sprywatyzować usługi pracowników innych działów obsługi, już nastąpiły redukcje zatrudnienia m.in. w dziale techniczno-eksploatacyjnym.

Dyrektor Dziura podkreśla, że dopiero na koniec roku te działania przyniosą oczekiwane efekty i pozwolą wyprowadzić ZOZ "na prostą", o ile władze powiatu zechcą dopomóc w rozwiązaniu problemu zaistniałych zobowiązań. Starosta Czesław Małyszek obiecał, że prawdopodobnie będzie to możliwe przynajmniej w części poprzez przeznaczenie na ten cel środków z rezerwy budżetowej. ZOZ zamierza także zbywać zbędny majątek i uzyskane z tego tytułu pieniądze przeznaczać na pokrycie deficytu. Dodatkowo, sytuację skomplikował fakt, że do tej pory 20 tyś. mieszkańców powiatu dotąd nie podpisało deklaracji odnośnie opieki zdrowotnej. Do wszystkich spóźnionych ZOZ wysłał druki deklaracji i w najbliższych tygodniach pojawi się szansa na uzyskanie z tego tytułu dodatkowych pieniędzy z kasy chorych. Kontynuowane są działania na rzecz rozbudowy i modernizacji szpitala, która to inwestycja została objęta przed rokiem planem centralnym. W tym roku ma być sfinansowana dokumentacja projektowa (założenia techniczno-ekonomiczne). Planuje się oddać do użytku nową pralnię i kotłownię, a pod koniec roku zostanie ogłoszony przetarg na rozbudowę szpitala.

- Szacujemy, że całość inwestycji, ij. modernizacja starej części szpitala i budowa 3 pawilonów oraz budynku, gdzie będzie mieścić się przychodnia i administracja, łącznie kosztować będzie 163 min zł. Jest to inwestycja ujęta w centralnym planie budżetowym, ale trzeba będzie zabiegać corocznie o pieniądze na ten cel. Zakładamy, że w 2001 r. już pojawią się mury nowego szpitala - ma nadzieję dyrektor Dziura.

Halina Olszewska

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: