Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kurier Lubelski 28.03.2000
Referendum w Biłgoraju nieważne
Do odwołania Rady Miejskiej zabrakło 78 głosów

Tylko 78 głosów zabrakło do odwołania Rady Miejskiej w Biłgoraju. We wczorajszym referendum wzięło udział 29,6 procent uprawnionych do głosowania. To nie wystar-czyło by można je było uznać za ważne.

Zgodnie z ustawą o referendach głosowanie jest ważne wówczas gdy uczestniczy w nim 30 procent mieszkańców posiadających prawa wyborcze. Tymczasem do um z 19 352 osób poszło 5 870 z czego głosów ważnych było 5 792. Za odwołaniem Rady Miejskiej było 5 597 osób, przeciwnych 133 mieszkańców. Gdyby nawet wszystkie głosy okazały się ważne nie osią-gnięto by wymaganego przez ustawę 30-procentowego progu.

Przypominamy, że inicjatorzy zwołania referendum - związkowcy z biłgorajskiego OPZZ - zarzucali radzie łamanie ustawowych reguł współpracy ze związkami zawodowymi, manipulowanie przy wyborach ławników do sądu i Kolegium do Spraw Wykroczeń, udzielenie niskoprocentowej pożyczki dla spółki cywilnej oraz łamanie przepisów prawa przy wyborze i powoływaniu dyrektora Biłgorajskiego Domu Kultury.

- Cieszę się, że zwyciężyła prawda. Jestem zbudowany, że ponad 14 tysięcy mieszkańców Biłgoraja rezygnując z udziału w referendum pozytywnie oceniło naszą dotychczasową pracę. Wysoka frekwencja zwolenników odwołania obecnego samorządu sprawia, że w przyszłości będziemy również bacznie wsłuchiwać się w głosy tej grupy mieszkańców. - mówi Mirosław Tujak, przewodniczący Rady Miejskiej w Biłgoraju.

Z wyników referendum zadowolony jest również Stefan Oleszczak, burmistrz Biłgoraja: - Poparcie ponad 70 procent społeczeństwa, które nie wzięło udziału w referendum, daje legitymację do sprawowania dalszej władzy w mieście.

- Nie czujemy się przegrani. Jedna trzecia społeczeństwa Biłgoraja poparła naszą inicjatywę. Rządzący dzisiaj w mieście powinni zatem liczyć się także z głosem tej grupy społecznej - powiedział Zenon Kowalik, przewodniczący Rady Powiatowej OPZZ w Biłgoraju.

(kaw)

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: