Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 01.02.2000
Ma być ładniej
Okolice dworca KPKS w Biłgoraju są nie najlepszą wizytówką miasta. Wyjątkowa brzydota otaczających ten teren ni to baraczków, ni kiosków, zbudowanych "bez ładu i składu", i przeważnie zaśmiecony prowizoryczny parking, to jest to, co widzą podróżni przejeżdżający przez Biłgoraj.
Władze miasta postanowiły zagospodarować ten rejon po nowemu. W tym celu ogłoszono specjalny konkurs architektoniczny. Przystąpiło do niego aż 9 zespołów projektowych z całego kraju. 24 stycznia, w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Lublinie, ogłoszono jego wyniki. Zwycięzcą w tym konkursie został zespół projektantów z Warszawy. Drugiego miejsca jury nie przyznało, zaś dwie trzecie nagrody zdobyty zespoły architektów lubelskich.Wyróżnieniem uhonorowano pracę zespołu projektantów z Krakowa. W opinii Lecha Kwiecińskiego architekta miasta Biłgoraja - projekt najwyżej oceniony w konkursie stanowi najbardziej optymąlną koncepcję architektoniczną okolic dworca KPKS w Biłgoraju. Przewiduje przyległą do niego estetyczną zabudowę o charakterze handlowo-usługowym, wraz z parkingiem i miejscem na zieleń. Stefan Oleszczak, burmistrz Biłgoraja zaproponował, żeby już w lutym urządzić w tym mieście wystawę pokonkursową wszystkich projektów, jakie przedstawiono w konkursie.

Zapowiedział, że prawdopodobnie również w formie prac konkursowych będą rozstrzygane koncepcje estetyzacji i nowych rozwiązań urbanistycznych, m.in. w miejscu tzw. dworku modrzewiowego przy ul. Kościuszki 28 i przy skwerku od ul. 3 Maja, gdzie planuje się obiekt na potrzeby kultury, na galerie i działalność twórczą. Na zagospodarowanie czeka również zespół podworski na Różnówce i wreszcie teren przy Urzędzie Miejskim. Pojawiły się pomysły, żeby w samym centrum Biłgoraja znalazło się miejsce na budynek o ciekawej bryle architektonicznej z przeznaczeniem m.in. na kluby dyskusyjne, na spotkania bez kropli alkoholu i bez nikotyny.

Niebawem, architekci z Biłgoraja i studenci architektury wywodzący się z tego regionu, pierwsi otrzymają propozycje od włodarzy łabędziego grodu, żeby stworzyć koncepcję ładniejszego Biłgoraja.

Halina Olszewska

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: