Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 01.02.2000
Czy dojdzie do referendum?
Coraz powszechniejsza moda na referendum w sprawie odwołania wtadz samorządowych nie ominęła Biłgoraja. Od dwóch miesięcy, pod egidą Rady Powiatowej OPZZ są zbierane wśród mieszkańców miasta podpisy, popierające przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rady Miasta przed upływem kadencji. Nie jest tajemnicą, że inicjatorami referendum są działacze SLD, domagający się większych wpływów w gremiach lokalnej władzy. Burmistrz Biłgoraja i radni koalicji AWS-BIS apelują o zachowanie rozsądku uzasadniając, iż zarzuty wymierzone przeciwko nim są bezpodstawne, a cala zabawa w referendum może narazić budżet miasta na niepotrzebne koszty.

O zamiarze przeprowadzenia referendum Rada Powiatowa OPZZ powiadomiła Stefana Oleszczaka, burmistrza Biłgora pod koniec listopada. Wkrótce też w zakładach pracy, w szkołach na osiedlach zaczęty krążyć specjalne druki list, zawierające treść niosku o udzieleniu poparcia w sprawie przeprowadzenia referendum o odwołanie Rady Miasta Biłgoraja, wraz z zarzutami następującej treści:

1. Łamanie ustawowych reguł współpracy ze wiązkami zawodowymi.
2. Manipulowanie przy wyborach ławników do Sądu Rejonowego i Kolegium ds. Wykroczeń.
3. Udzielanie niskoprocentowej pożyczki dla spółki cywilnej, w warunkach gdy sama rada zaciąga kredyty komercyjne.
4. naruszenia przepisów prawa przy utworzeniu Biłgorajskiego Centrum Kultury.
5. Naruszenia prawa przy wyborze i powołaniu dyrektora Bifgorajskiego Domu Kultury i Biłgorajskiego Centrum Kultury.

Bez wątpienia, jedną z istotnych rzyczyn bardzo złych relacji między klubem radnych koalicji AWS-BIS, a klubem radnych SLD stały się ubiegłoroczne zmiany w biłgorajskiej kulturze. To w dużej mierze zaważyło na pomyśle organizacji referendum przez lewicowe OPZZ. Kilkakrotnie burmistrz miasta i przedstawiciele rządzącej koalicji AWS-BIS w ostatnich tygodniach, poprzez swoje wystąpienia w programach Biłgorajskiej Telewizji Kablowej i na sesji RM apelowali do mieszkańców "O zachowanie rozsądku". Wyjaśniali, że zarzuty organizatorów referendum są bezpodstawne i może to wszystko niepotrzebnie narazić miasto na wysokie koszty.

Na ostatniej sesji Rady Miasta, wiceburmistrz Tadeusz; Ferens stwierdził, że opinia publiczna została wprowadzona w biąd. Zapewnił, że nie było łamania reguł współpracy ze związkami zawodowymi. W sprawie wyboru ławników - jak podkreślił wiceburmistrz Ferens - powołany zespół radnych wprawdzie opiniował kandydatury, ale ostatecznie to radni w głosowaniu tajnym zadecydowali, kto został wybrany. Dalej wyjaśnił, że miasto nie zaciąga kredytów komercyjnych, może raczej preferencyjne. Natomiast kredyt w wys. 50 tyś. zł. został udzielony przez władze miasta spółce CREDO, która od września ubiegłego roku prowadzi w Biłgoraju katolickie gimnazjum i liceum. Uzasadnił, że ta decyzja została podjęta w ramach wspierania inicjatyw społecznych, służących dobru miasta (a kredyt ten jest oprocentowany na 12 %). Rozważając kwestię najbardziej bulwersującą zwolenników referendum powiedział, że zmiany kadrowe w Biłgorajskim Domu Kultury wiążą się z tym, iż dotychczasowy dyrektor Czesław Nizio od trzech lat jest w wieku emerytalnym i dlatego też został odwołany, a na jego miejsce powołano Agnieszkę Blicharz. Wyjaśnił, że biuro orga-nizacyjno-prawne wojewody lubelskiego nie dopatrzyło się nieprawidłowości zarówno w podjętych uchwałach rady w sprawie przekształcenia BDK w BCK, jak i w sprawie sposobu powołania na stanowisko dyrektora Agnieszki Blicharz. W sobotę, 22 stycznia, w programie samorządowym emitowanym przez Biłgorajską Telewizję Kablową, Stefan Oleszczak, burmistrz Biłgoraja, po raz kolejny wypowiedział się w sprawie referendum uznając iż nie ma powodów żeby mieszkańcy miasta opowiedzieli się za odwołaniem Rady Miasta. Przedstawił dotychczasowe dokonania władz samorządowych i dalsze zamierzenia m.in. w zakresie szkolnictwa, kanalizacji, budowy dróg, estetyki itd. Stwierdził, iż działania zmierzające do przeprowadzenia referendum są "podskórne", bowiem organizatorzy formalnie nie zgłosili zarzutów, nie podpisali się. Z niepokojem mówił, że w zakładach pracy, szkołach wytworzyła się atmosfera napięcia i "niezdrowe" podziały na tych, którzy podpisali się na listach OPZZ i przeciwników referendum. Burmistrz w wystąpieniu telewizyjnym zdementował, jak podkreślił: "Plotki wokół mojej osoby, krążące zapewne w związku z referendum". Powiedział też, że jego zarobki netto są w granicach 4 tyś. zł miesięcznie. Wyjaśnił, iż zasiada w 2 radach nadzorczych, za co nie bierze żadnej diety, podobnie nie otrzymuje diety za udziat w sesjach, czy posiedzeniach zarządu. Zapewnił, iż nieprawdziwe są pogłoski, jakoby miał udziały w firmie szwajcarskiej "Model-opakowania". Na zakończenie zapewnił, że władze samorządowe są otwarte na współpracę ze społeczeństwem, z radami osiedli, itd. Potem, w BTK wystąpił w imieniu klubu radnych AWS-BIS Tomasz Książek, który bardzo krytycznie odniósł się do próby odwołania RM Biłgoraja w drodze referendum, z inicjatywy działaczy SLD.

- To spirala absurdu... To konfrontacyjna postawa lewicy... - mówił m.in. radny Książek i przypomniał jak wiele dobrego dla miasta Biłgoraja w ostatnich latach zdziałała prawicowa większość, która już trzecią kadencję ma przewagę we władzach samorządowych. Czy jednak te apele odniosą skutek i do referendum nie dojdzie? - okaże się niebawem. W Biłgoraju krążą pogłoski, iż utraty mandatu radnego obawiają się nie tylko radni AWS-BIS, ale też niektórzy radni z klubu SLD. Zatem niewykluczone, że wkrótce cale zamieszanie z referendum "rozejdzie się po kościach".

Wiadomo, że 24 stycznia do Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego wpłynął wniosek rady powiatu OPZZ w Biłgoraju o ogłoszenie referendum z podpisami ponad 2000 mieszkańców miasta Biłgoraja.

W okresie 35 dni Komisarz Wyborczy rozstrzygnie czy są formalne podstawy do wydania postanowienia w sprawie ogłoszenia referendum które, jeśli okaże się ważne, zadecyduje o dalszym losie rady miejskiej Biłgoraja.

Halina Olszewska

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: