Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 04.01.2000
Kulturalna sesja
Na sesji Rady Miejskiej Biłgoraja, 29 grudnia na zakończenie obrad podjęto dwie uchwały w sprawie kultury, stanowiące zwieńczenie próby "dogadania się" koalicji AWS-BIS i klubu radnych SLD. Mianowicie na wniosek radnego Ryszarda Niespodziewańskiego, przedstawiciele wszystkich ugrupowań podjęli rozmowy w sprawie trudnej sytuacji w Biłgorajskim Domu Kultury, gdzie od wielu tygodni ciągnie się bierny strajk jego pracowników.

Rozpoczął się z początkiem listopada, m.in. z powodu sposobu odwołania Czesława Nizio ze stanowiska dyrektora BDK, którego "wysłano" na emeryturę. Natomiast Agnieszkę Blicharz glosami radnych koalicji AWS-BIS powołano na dyrektora BDK do końca grudnia. Od 1 stycznia miała pełnić funkcję dyrektora Biłgorajskiego Centrum Kultury. Od początku, pracownicy BDK i stowarzyszenia twórcze, związki zawodowe pracowników kultury zaprotestowały przeciwko temu, krytykując równocześnie pomyst przekształcenia BDK w BCK. Radni SLD odwołali się w tej sprawie do wojewody lubelskiego, jednakże bezskutecznie, bowiem biuro prawne wojewody uznało uchwały RM za zasadne i nie dopatrzyło się uchybień. Nadal jednak, strajkujący pracownicy BDK domagają się realizacji swoich postulatów, uznając m.in., że zmiana nazwy BDK w BCK mija się z celem. Na sesji zapadły wspólne ustalenia, żeby w styczniu odbyć negocjacje na temat biłgorajskiej kultury.

Zdecydowaną większością głosów radni uchwalili, żeby Biłgorajski Dom Kultury pod tą nazwą funkcjonował do końca stycznia 2000 r. Uchwalono również, że Agnieszka Blicharz do końca stycznia będzie dyrektorem BDK, a dopiero po formalnym przekształceniu BDK w BCK, z dniem 31 stycznia, podejmie obowiązki dyrektora Biłgorajskiego Centrum Kultury. Niewykluczone, że zapowiedziane negocjacje unormują zaognioną sytuację w środowiskach kultury i pozwolą zakończyć akcję protestacyjną korzystnie dla wszystkich stron tego konfliktu.

Hal

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: