Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 07.03.2000
Replika
W związku z zamieszczonym artykułem pt. "Dwupłatowiec bez wódki", pióra red. Haliny Olszewskiej w numerze 8(426) z 22.02.2000 r. "Kronice Tygodnia" na podst. art. 31 ustawy z 26.01.1984 r. "Prawo prasowe", dziennik ust. nr 5, póz. 24 z późn. zm., proszę o opublikowanie niniejszego pisma jako sprostowania do artykułu "Dwupłatowiec bez wódki?" (...)

Po pierwsze - nieprawdą jest, że procedura administracyjna w tej sprawie została wyczerpana.

Po drugie - postanowienie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku, Ładu Społecznego, o którym mowa w artykule, zostało uchylone przez SKO w Zamościu i w świetle prawa administracyjnego nie istnieje.

Po trzecie - stwierdzenie, że naruszenia porządku publicznego na ul. 3 Maja mają 
związek z funkcjonowaniem baru nie polega na prawdzie, co ewidentnie można ustalić na podst. akt sprawy administracyjnej.

Po czwarte - notorycznego zakłócania porządku i spokoju publicznego na ul. 3 Maja dokonuje A.L., wszczynając fałszywe alarmy (określone w art. 66 k.w.), który był karany przez Sad Rejonowy w Biłgoraju za przestępstwa o charakterze chuligańskim, tj. pobicie, i w grudniu 1999 r. za znieważenie mojej osoby. Ponadto, był karany przez Kolegium ds. Wykroczeń za nieprzestrzeganie przepisów porządkowych (...)

Z poważaniem
Małgorzata Cerska

Od redakcji: Publikujemy zgodnie z prawem prasowym.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: