Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 11.01.2000
Żacy w Biłgoraju
Senat UMCS w Lublinie, zdecydował powołać w Biłgoraju swoje kolegium i określi! kierunki nauczania. Oficjalnie poinformował o tym radnych powiatu bilgorajskiego rektor UMCS, Marian Harasimiuk. Powiedział: - Senat uczelni podjąt uchwalę rekrutacyjną, określającą kierunki studiów możliwe do uruchomienia w Kolegium UMCS w Biłgoraju od 1 października 2000 r. Są to 3-letnie studia licencjackie, z możliwością kontynuowania na uczelni macierzystej w Lublinie studiów magisterskich.

Rektor Harasimiuk zapewnił, że w systemie wieczorowym zostaną utworzone w Biłgoraju następujące wydziały: informatyka, filologia germańska, kulluroznawstwo oraz zaoczne: historia i filologia polska z logopedią. W tym roku akademickim, od października - naukę w kolegium w Biłgoraju rozpocznie około 400 studentów.

Hal

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: