Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 15.02.2000
Inwestycje roku 2000
2 lutego radni miasta Biłgoraja uchwalili budżet na 2000 r. Ustalono dochody budżetu na kwotę 28485119 zt, a wydatki na kwotę 31846160 zl. Natomiast przychody określono w wys. 4592541 zł, a rozchody w wys. 1231500 zt. Deficyt budżetowy w kwocie 3361041 zł mabyć pokryty kredytami z banków krajowych. Rozchody mają być spłacane dochodami własnymi. Na wydatki inwestycyjne radni przeznaczyli w budżecie 5852968 zł.

Z tego sporo środków pochłonie kanalizacja, zaplanowana w wielu rejonach miasta, m.in. na osiedlu Piaski, na ul. Prusa, także na osiedlu Bagienna, na ul. Sitarskiej, w części osiedla Bojary, pierwszy etap w osiedlu Roztocze, na ul. Leśnej, itd. Zaplanowano też nakłady na drogi, m.in. na AL Młodości, na ul. Zielonej, ul. Makuszyńskiego, ul. Polnej.

Przewidziano też nowe chodniki, np. na ul. Lubelskiej aż do ul. Zielonej, gdzie w 50 % sfinansuje tę inwestycję miasto, a w 50 % pokryje budżet wojewódzki. Podobnie będzie z chodnikiem budowanym na ul. Zamojskiej (wraz ze ścieżką rowerową) i na ul. Krzeszowskiej. Będą modernizacje nawierzchni dróg, m.in. na ul. Szewskiej, na ul. Pojaska, na ul. Strażackiej, ul. Ogrodowej, itd. 10 tyś. zł z rezerwy budżetowej radni przeznaczyli na zakup sprzętu dla bilgorajskiej OSP, specjalizującej się w usuwaniu skutków powodzi i w ratownictwie wodnym. Są zamierzenia, żeby zakupić "multikar", służący do odśnieżania miasta. Część środków przeznaczono na remonty budynków, na potrzeby ciepłownictwa. Planuje się wspólnie ze sponsorami "położyć" kładkę na rzece Biała Łada, w pobliżu budynku Gimnazjum nr 1 i SP nr 5.

Hal

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: