Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 18.01.2000
Debata oświatowa
13 stycznia w Biłgoraju odbyto się Forum Oświatowe, zorganizowane przez Międzyzakładową Komisję Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" i Zarząd Miasta Biłgoraja. W Forum uczestniczyli: Lech Sprawka - kurator oświaty w Lublinie, Wojciech Żukowski - dyrektor Delegatury Kuratorium w Zamościu, Remigiusz Dąbrowa-Krzesiński - główny wizytator Kuratorium ds. Szkolnictwa Zawodowego, oraz burmistrzowie i wójtowie z powiatu biłgorajskiego, dyrektorzy szkói podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele.

Pierwsza część Forum Oświatowego odbywała się w siedzibie Urzędu Miasta, gdzie omawiano sprawy programów oświatowych, kwestie związane z naliczaniem subwencji i finansowaniem inwestycji oświatowych. Wiele uwagi poświęcono roli ucznia i nauczyciela w obowiązującym systemie nauczania.

Przedstawiciele samorządów lokalnych i dyrektorzy szkól narzekali, że dysponują niewystarczającymi środkami finansowymi na potrzeby oświaty. Dyskutowano o nowej Karcie Nauczyciela, której projekt niebawem zostanie poddany pod obrady Sejmu RP. Podobne tematy jakie odbywało się po południu w sali widowiskowej Bilgorajskiego Domu Kultury, z udziałem szerokiego grona nauczycieli z całego powiatu i innych osób zainteresowanych oświatą. W dyskusji, nauczyciele domagali się m.in. korzystniejszych odpraw w momencie odchodzenia na emeryturę.

Podkreślano, że konieczne jest zwiększenie funduszów na szkolenia nauczycieli, na różnego rodzaju podnoszenie kwalifikacji.

Na zakończenie Forum Oświatowego kurator Sprawka i inni goście udali się do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, które powstało w ubiegłym roku na bazie dawnego Zespołu Szkól Mechaniczno-Elektrycznych.

Hal

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: