Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 22.02.2000
Stypendia dla prymusów
Uczniowie biłgorajskich szkół podstawowych i gimnazjów "za wybitne osiągnięcia w nauce w I półroczu" zostali uhonorowani przez Burmistrza Miasta Biłgoraja stypendium samorządowym na II półrocze 1999/2000.

Idea stypendium samorządowego została przyjęta uchwalą przez poprzednią kadencję Rady Miasta Biłgoraja. Do tej pory już kilkakrotnie władze miasta po zasięgnięciu opinii Kapituły Stypendium Samorządowego na podstawie wysokiej średniej ocen i wzorowego zachowania uczniów - najlepszym przyzna-. waty półroczne stypendia. Tym razem, stypendium w wys. 50 zt miesięcznie przyznano 5 uczniom Gimnazjum nr l w Biłgoraju: Wojciechowi Stadnickiemu (średnia ocen 5,46), Aleksandrze Szabat, Joannie Po-łańskiej, Izabeli Gębali, Joannie Król. W Gimnazjum 2 aż 8 uczniów zdobyto stypendium po 50 zt miesięcznie. Wśród nich aż czworo osiągnęło najwyższą średnią ocen 5,46: Joanna Dzido, Joanna Sykuta, Joanna Korzybska, Anna Kottan. Nadto, stypendium zdobyli: Tomasz Sprysak, Katarzyna Lokaj, Piotr Jabłoński, Agnieszka Kozak. Łącznie, 28 uczniów z pięciu biłgorajskich szkół podstawowych również ma przyznane stypendia na II półrocze. W tym, stypendyści klas VIII będą otrzymywać po 50 zt miesięcznie, a prymusi młodszych klas V-VI po 40 zł miesięcznie. W grupie stypendystów SP nr 1 znaleźli się: Monika Bieg, Karol Schmidt, Grzegorz Obszański, Michał Góralski, Katarzyna Mazurek, Grażyna Kiszka, Magdalena Raczek. W SP nr 2 najwyższe noty zdobyli: Barbara Krystosik, Kornelia Dziewulska, Magdalena Krawiec, Barbara Mydlak, Kinga Mazurek, Katarzyna Wojciechowska. W SP nr 3 wysoko oceniono aż 10 uczniów, którzy (ze średnią ocen - prawie wszyscy 5,5) zdobyli stypendium na najbliższe pół roku: Magdalena Adamek, Tadeusz Dembowski, Ewa Szozda, Justyna Paluch, Katarzyna Wilkos, Ewa Flis, Ewa Woźnica, Monika Małysza, Kinga Tochman, Magdalena Padiasek. W SP nr 4 jest tylko jedna stypendystka Marzena Daśko, a w SP nr 5: Anna Łój, Marta Skura, Marta Nalepa, Ada Perkowska.Wśród 41 biłgorajskich stypendystów jest tylko 7 chłopców.

Hal

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: