Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 25.01.2000
Od garaży do mieszkań
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Biłgoraju po wybudowaniu 54 garaży, zamierza w tym roku rozpocząć budowę pierwszych mieszkań.

Biłgorajski TBS funkcjonuje od 1998 r. W początkowym etapie władze miasta powierzyły mu budowę dwupoziomowych garaży. Ich budowę zakończono w październiku ubiegłego roku. Mimo, iż w Biłgoraju jest coraz więcej samochodów i to głównie zaparkowanych "pod gołym niebem", to pojawiły się poważne problemy ze sprzedażą garaży wybudowanych przez TBS, ponieważ są one dość drogie.

Średnio, cena jednego boksu garażowego wynosi 175 tyś. zł. Odsprzedano pierwszych 16 garaży. Potem nastąpił zastój. Marek Łukasik, który od 1 lipca 1999 r. jest drugim z kolei prezesem zarządu TBS w Biłgoraju, w celu zachęcenia klien rów zaproponował korzystniejszą formę sprzedaży w 36 ratach. W ten sposób znaleźli się nabywcy na 13 następnych garaży. Niestety, nadal pozostało do sprzedania jeszcze 26 garaży, położonych na piętrze.

W ubiegłym roku radni dokonali zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta, umożliwiających m.in. dobudowę tzw. plomby do bloku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 36.

- Przewiduję, że w tym roku rozpocznie się budowa, a w następnym oddamy do użytku l S mieszkań różnej wielkości - zapewnia prezes Łukasik.

Dobiega końca akcja rozprowadzania ankietsondującycn zapotrzebowanie mieszkańców na lokale mieszkalne, jakie zamierza budować Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Do potowy stycznia swoje zainteresowanie tego rodzaju mieszkaniami zgłosiło 69 osób. Prezes spodziewa się dalszych zgłoszeń. Około 70 % chętnych spełnia finansowe warunki, aby stać się posiadaczem mieszkania budowanego przez TBS.

- TBS, budując mieszkania na wynajem, może korzystać z taniego kredytu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, do wysokości 70 % wartości obiektu. Lokatorzy nie będą spłacać tego kredytu w calości, bowiem 10 % państwo odliczy od długu i umorzy po zakończeniu budowy. Zaś pozostały kredyt najemcy będą spłacać w czynszu przez 20-30 lat, z możliwością odroczenia tej spłaty do 30 miesięcy. Szansę na tego rodzaju mieszkania mają osoby, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i mają co najmniej od 2 lat stale źródło dochodów. Jednym z warunków jest stale zameldowanie w granicach administracyjnych Biłgoraja, przez co najmniej 5 lat przed zawarciem umowy najmu. TBS w swoim założeniu wychodzi naprzeciw mieszkańcom miasta, których nie stać na wybudowanie własnego domu, ani na własnościowe mieszkanie spółdzielcze- powiedział "KT" prezes Marek Łukasik.

Aktualnie, władze Biłgoraja zastanawiają się nad dogodną lokalizacją miniosiedla domów wielorodzinnych na terenie miasta, których budową ma się zająć TBS w najbliższych latach.

Halina Olszewska

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: