Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 28.03.2000
Rada pozostaje
W niedzielnym referendum biłgorajanie zdecydowali, że odwołania Rady Miasta nie będzie. Do urn nie poszło wymaga-nych 30% osób uprawnionych do głoso-wania. Na ogólną liczbę uprawnionych 19569 mieszkańców Biłgoraja, w referendum wzięto udział 5792 uprawnionych, co stanowi 29,60%. W tej sytuacji, zgodnie z art. 29 ustawy z 11 października 1991 r. (o referendum gminnym) - referendum jest nieważne.

Do referendum doszło z inicjatywy Rady Powiatowej OPZZ w Biłgoraju. Związkowcy z tej central i chcieli odwołania władz miasta, toteż postawili im kilka zarzutów.
Członkowie koalicji AWS-BIS wielokrotnie publicznie wyjaśniali, że postawione zarzuty są bezzasadne, a samo referendum ma podłoże polityczne.

Mimo tych wyjaśnień Rada Powiatowa OPZZ nie wycofała wniosku o referen-dum. Zaraz po ogłoszeniu jego wyników Mirosław Tujak przewodniczący Rady Miejskiej Biłgoraja powiedział "KT": Podtrzymuję, że zarzuty, jakie nam postawiono byty bezzasadne i zapewne tego samego zdania było ponad 70% uprawnionych dostosowania mieszkańców miasta. Na-tomiast to, że referendum skończyło się dla organizatorów Fiaskiem, a zabrakło ledwie 0,40% głosów jest dla nas zastanawiające i postaramy się z tego wyciągnąć stosowne wnioski w dalszej pracy, żeby przekonać mieszkańców Biłgoraja, iż mamy jak najlepsze intencje dobrze służyć temu miastu, tej społeczności.

Halina Olszewska

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: