Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 28.03.2000
KUL w Biłgoraju ?
2 marca Zarząd Oddziału w Biłgoraju NSZZ :Solidarność: zorganizował otwarte spotkanie z prof. dr hab. Janem Świtką, pełnomocnikiem senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ds. organizacji zamiejscowego wydziału nauk prawnych i ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, a zarazem prodziekanem tego wydziału.

W zamyśle organizatorów spotkania było omówienie możliwości utworzenia wydziału zamiejscowego KUL w Biłgoraju. Prof. Świtką obszernie zaprezentował funkcjonowanie wydziału KUL w Tomaszowie i historię powstania uczelni w tym mieście. W trakcie spotkania wstępnie rozważano kwestię ewentualnego utworzenia w przyszłości, w Biłgoraju, pod egidą KUL wydziału nauki języków obcych (np. angielskiego i francuskiego).

Hal

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: