Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Tygodnik Zamojski 16.02.2000
Podpisy sprawdzone
W zamojskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego sprawdzono już autentyczność podpisów mieszkańców Biłgoraja, którzy opowiadają się za zwołaniem referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej. Sprawdzono 1946 podpisów, czyli o dziesięć więcej niż wynosi niezbędne minimum, by ogłosić referendum.

Ze 152 złożonych kart sprawdzono 148. Przy sprawdzaniu porównywano dane wpisane na listach z tymi, które znajdują się w komputerowym systemie ewidencji ludności, prowadzonym przez Urząd Miejski w Biłgoraju.

Wniosek o ogłoszenie referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej Biłgoraja wpłynął do zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Zamościu 24 stycznia. Inicjatorem referendum jest biłgorajska Rada Powiatowa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Radzie Miejskiej Biłgoraja, w której przewagę ma AWS i Biłgorajska Inicjatywa Samorządowa, OPZZ zarzuca m.in. brak współpracy ze związkami zawodowymi, udzielanie nisko oprocentowanej pożyczki spółce cywilnej na uruchomienie szkół katolickich, naruszenie przepisów prawa przy wyborze i powołaniu dyrektora Biłgorajskiego Domu Kultury i Biłgoraj-skiego Centrum Kultury.
W Biłgoraju prawo do głosowania mają 19352 osoby. Najprawdopodobniej pod koniec tygodnia Wojewódzki Komisarz Wyborczy w Lublinie wyda postanowienie w sprawie ogłoszenia referendum. Komisarz wyznaczy też termin referendum, które powinno odbyć się w ciągu 35 dni od daty wydania postanowienia. Referendum będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania. Zęby referendum było ważne, powinno głosować przynajmniej 5806 osób.

W latach 90. na Zamojszczyźnie przeprowadzono sześć referendów: w Zamościu, Nieliszu, Komarowie, Adamowie oraz dwukrotnie w Tyszowcach. Frekwencja dopisała tylko w Komarowie, gdzie do urn poszło ponad 30 proc. uprawnionych do głosowania. Odwołano wtedy Radę Gminy.
W obecnej kadencji samorządu, w całym kraju, referenda przeprowadzono w 15 gminach, w tym co trzecie odbyło się w woj. lubelskim. W czterech przypadkach odwołano radnych gmin.

M.Pytkowska

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: