Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Tygodnik Zamojski 22.03.2000
Przed referendum
Mieszkańcy Biłgoraja zdecydują o przyszłości Rady Miejskiej

W najbliższą niedzielę, 26 marca br", w Biłgoraju odbędzie się referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej. Aby referendum było ważne, musi w nim uczestniczyć przynajmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania, tj. dokładnie 5 869 osób. Lewica namawia mieszkańców miasta do głosowania. Rządząca Biłgorajem prawica nawołuje do bojkotu referendum.

Odwołania Rady Miejskiej Biłgoraja chce Rada Powiatowa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Już w listopadzie ub.r. OPZZ zdecydowało o przygotowaniach do referendum.
W obecnej Radzie Miejskiej przewagę ma AWS i Biłgorajska Inicjatywa Samorządowa. Zarzuca jej się:
1. Łamanie ustawowych reguł współpracy ze związkami zawodowymi,
2. Manipulowanie przy wyborach ławników do sądu rejonowego i kolegium do spraw wykroczeń,
3. Udzielenie niskoprocentowej pożyczki dla spółki cywilnej w warunkach, gdy sama rada zaciąga kredyty komercyjne,
4. Naruszenie przepisów prawa przy utworzeniu Biłgorajskiego Centrum Kultury,
5. Naruszenie prawa przy wyborze i powołaniu dyrektora Biłgorajskiego Domu Kultury i BCK.

Prawica nie zgadza się z tymi zarzutami. Forum Obywatelskie Centro-Prawica Ziemi Biłgorajskiej, w odpowiedzi na zarzuty, napisało: l. W Biłgoraju istnieją dwa związki zawodowe: NSZZ "Solidarność" i OPZZ. Do tej pory nie było żadnych skarg na brak współpracy Rady Miejskiej ze związkami. Zarzut ten jest mało precyzyjny i trudno określić, o jaką współprace OPZZ chodzi. 2. Nie można także potwierdzić, że doszło do manipulacji przy wyborze ławników. Przy nadmiarze chętnych, część kandydatów nie została wybrana. Wśród ławników są też kandydaci lewicy. 3. Przyznanie oprocentowanego kredytu szkole katolickiej jest korzystne dla miasta. Samorząd został odciążony od dodatkowych kosztów na utrzymanie szkół, ponieważ ta placówka utrzymuje się z własnych funduszy, a pożyczkę będzie musiała zwrócić z procentem. 4. Przy utworzeniu Biłgorajskiego Centrum Kultury nie może być mowy o naruszeniu prawa, ponieważ inicjatywa ta i projekt zostały sprawdzone i przyjęte przez wojewódzkie organy kontrolne. 5. Zarzut naruszenia prawa przy
wyborze i powoływaniu dyrektora BCK został postawiony na podstawie nie obowiązujących przepisów. Forum wystąpiło do mieszkańców Biłgoraja z apelem o bojkot niedzielnego gło-sowania.
W Biłgoraju do głosowania uprawnionych jest nieco ponad 19,5 tyś. osób. Do odwołania rady potrzebny jest udział 5 869 oby-wateli. Oczywiście większość z nich musi opowiedzieć się za odwołaniem rady.

Głosowanie rozpocznie się o godz. 6.00, a zakończy o 20.00. Głosy będzie można oddawać w 14 punktach miasta. Do każdego lokalu przypisany jest określony okręg wyborczy. Mieszkańców miasta, którzy wezmą udział w referendum, odpowiedzą tylko na jedno pytanie: "Czy jest pan/pani za odwołaniem Rady Miejskiej Biłgoraju?". Ci, którzy są za to skreślą "x" w kratce przy "TAK" Osoby, mające odmienne zdanie na ten temat, postawią "x" przy "NIE".

Miejska Komisja ds. Referendum będzie miała swoją siedzibę w Urzędzie Miasta, a jej członkowie mają za zadanie wyjaśnić wszystkie wątpliwości, pojawiające się podczas głosowania.

Przewodniczącym komisji jest Stanisław Schodziński (AWS), zastępcą Maria Grzywa, reprezentująca inicjatora. Przez cały dzień będzie także trwał dyżur w biurze zastępcy komisarza wyborczego w Zamościu. W przypadku niejasności, tutaj też można się zgłaszać.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: